Menu

Bureau Clara Wichmann mag verder met de collectieve rechtszaak tegen Allergan: de Siliconenzaak

Deel
Deel
Deel
Deel

Bureau Clara Wichmann mag verder met de collectieve rechtszaak tegen Allergan: de Siliconenzaak

Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann ontvankelijk is in de Siliconenzaak. ‘’We zijn heel verheugd met dit tussenvonnis, dit betekent dat wij namens de 60.000 mensen met ruwe of getextureerde borstimplantaten van Allergan de collectieve rechtszaak tegen Allergan verder kunnen voeren. We kunnen ons nu verder concentreren op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dit hebben we niet alleen bereikt, maar samen met iedereen die zich bij de rechtszaak heeft aangesloten’’, aldus Yomi van der Veen, directeur Bureau Clara Wichmann. 

Het vonnis van de rechtbank van 14 februari 2024 gaat nog niet over de inhoud van de zaak, maar over de vraag of Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen die ruwe implantaten van Allergan hebben gekregen. Ook ging het over de vraag of de financiering van de zaak goed is geregeld, of de rechtbank Amsterdam over deze zaak kan oordelen en welk recht van toepassing is.

Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen die in Nederland Allergan implanten hebben gekregen 

De rechtbank heeft geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen* die in Nederland ruwe borstimplantaten of tissue-expanders van Allergan, Inamed of McGhan hebben gekregen. Dat zijn naar schatting ongeveer 60.000 vrouwen.  

Dit betekent dat de zaak doorgaat naar de inhoudelijke behandeling. Dit houdt in dat Allergan moet reageren op het verwijt van Bureau Clara Wichmann dat de implantaten gebrekkige producten zijn omdat ze vrouwen ziek kunnen maken. Die vraag zal de rechtbank vervolgens voor alle 60.000 vrouwen beantwoorden.  

De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat voor vrouwen die implantaten hebben die na 15 november 2016 in omloop zijn gebracht ook direct een schadevergoeding kan worden gevorderd. Dat heeft te maken met een nieuwe wet die na die datum van toepassing is. Bureau Clara Wichmann is de exclusieve belangenbehartiger van deze vrouwen. Voor vrouwen die implantaten hebben die voor 15 november 2016 in omloop zijn gebracht, zal de rechter ook in deze zaak kunnen vaststellen of Allergan aansprakelijk is of niet. De schade moet daarna apart worden gevorderd of kan door Bureau Clara Wichmann via een schikking voor alle vrouwen geregeld worden. Voor alle 60.000 vrouwen gaan we het nu dus eerst hebben over de vraag of Allergan aansprakelijk is. 

Materiële en immateriële schadevordering 

De rechtbank heeft verder beslist dat Bureau Clara Wichmann zowel materiële als immateriële schade mag vorderen. Niet alleen de kosten van explantatie of reconstructie in deze procedure kunnen worden gevorderd, maar ook een compensatie voor het leed dat de implantaten, alle behandelingen en de onzekerheid hebben veroorzaakt. Dat is heel erg goed nieuws, dit heeft een rechtbank nog niet eerder beslist in een collectieve rechtszaak. 

Rechter oordeelt positief over financiering van de zaak 

Tot slot heeft de rechter bepaald dat de financiering van de rechtszaak op orde is en dat Bureau Clara Wichmann daar geen verdere informatie over hoeft te verstrekken. Bureau Clara Wichmann beschikt over voldoende middelen om de procedure te kunnen voeren en handelt onafhankelijk van de financier. Het percentage van 15% dat alleen wordt ingehouden op de schadevergoeding als de zaak succesvol is (om de financier te kunnen betalen) vindt de rechtbank redelijk. In het geval je een rechtsbijstandsverzekering hebt, vergoedt de verzekering de eventuele kosten en wordt op jouw schadevergoeding geen 15% ingehouden. 

Vervolg 

Voordat er verder gegaan wordt met de inhoudelijke behandeling van de zaak, volgt er een tussenfase. In deze tussenfase kunnen vrouwen bij de rechtbank aangeven dat ze niet vertegenwoordigd willen worden door Bureau Clara Wichmann in de collectieve rechtszaak tegen Allergan, bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben aan een schadevergoeding of omdat ze liever zelf een individuele rechtszaak tegen Allergan beginnen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, zal nog kenbaar worden gemaakt op siliconenzaak.nl en in een landelijk dagblad. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal naar verwachting in het najaar worden voortgezet. Wij verwachten een uiteindelijk inhoudelijk oordeel van de rechtbank in 2025. 

 * Met vrouwen bedoelen we cisgender vrouwen, transgender vrouwen en ieder persoon dat zich als vrouw identificeert.  

Bekijk het vonnis van de rechtbank van 14 februari 2024

Doe mee met de rechtszaak tegen Allergan.

Ben jij 1 van de 60.000? Dan hebben we je nu nodig.

Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sterker we staan. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook de duizenden andere vrouwen met deze implantaten.

Check of jij Allergan implantaten hebt en doe mee. Dan strijden wij voor jouw schadevergoeding.

Heb je andere vragen? Bekijk de veelgestelde vragen pagina