Menu

Over ons

Clara Wichmann 1

Bureau Clara Wichmann

Bureau Clara Wichmann streeft al meer dan 35 jaar naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Hiernaast zijn wij medestander in het bestrijden van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering.

Dit doen we door de bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wetstoepassing waarin principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van vrouwen direct raken. Bureau Clara Wichmann is een non-profit stichting die werkt op basis van fondsen, (project)subsidies en donaties.

In 2013 voerde Bureau Clara Wichmann samen met Stichting SVS/Meldpunt Klachten Siliconen een proefproces over de veiligheid van siliconen borstimplantaten tegen de Staat. Samen eisden we dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg handhavend op zou treden tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. Bureau Clara Wichmann strijdt tegen het onrecht dat vrouwen steeds vaker te maken hebben met ondeugdelijke medische producten en niet serieus worden genomen in hun klachten.

SVS 1

Stichting SVS/Meldpunt Klachten Siliconen

Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS)/Meldpunt Klachten Siliconen werd in 1992 opgericht door en voor vrouwen met gezondheidsklachten door onveilige borstimplantaten.

Al meer dan 6000 vrouwen hebben zich bij het Meldpunt gemeld met gezondheidsklachten. Via verschillende wegen vraagt de Stichting aandacht voor onveilige borstimplantaten: via de overheid, plastisch chirurgen, artsen en de Europese Commissie.

Borstkanker vereniging 1

Borstkankervereniging Nederland

Al veertig jaar komt Borstkankervereniging Nederland (BVN) op voor (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten, geven informatie en zorgen voor lotgenotencontact. BVN maakt zich er sterk voor dat mensen die met borstkanker te maken hebben de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past.

BVN doet dit aan de hand van belangenbehartiging voor goede kwaliteit van zorg en van leven, informatievoorziening en lotgenotencontact. Daarnaast zet BVN onderwerpen op de agenda van ziekenhuizen, onderzoekers, zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders, om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Daarnaast reageren ze op actuele ontwikkelingen, beslissingen van overheid en zorgverzekeraars.

Siliconenzaak: het team

Scherm­afbeelding 2022 12 22 om 13.38.41
Jantina Hiemstra

Mr. Jantina Hiemstra

Jantina Hiemstra is gespecialiseerd in productaansprakelijkheid en schadevergoeding en werkt bij advocatenkantoor Hausfeld Advocaten, in Amsterdam. Voordat Jantina advocaat werd, was zij als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan die universiteit promoveerde Jantina op een proefschrift over de aansprakelijkheid voor ongeschikte medische producten. Hausfeld Advocaten is gespecialiseerd in massaschadezaken waarin heel veel mensen schade hebben geleden door het onrechtmatige gedrag van een of meerdere bedrijven.

Claudia foto BCW cropped scaled
Claudia Batstra

Claudia Batstra

Claudia Batstra werkt als staflid ondersteuning strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann, en werkt specifiek aan de Siliconenzaak. Zij is het eerste aanspreekpunt voor gedupeerden en werkt aan de administratie, communicatie en strategie van deze rechtszaak. 

yomi foto
Yomi van der Veen

Yomi van der Veen

Yomi geeft als directeur van Bureau Clara Wichmann leiding aan het Bureau. Yomi is verantwoordelijk voor de strategische positionering van Bureau Clara Wichmann en is eindverantwoordelijk voor de strategische procedures. Zij geeft leiding aan de commissie rechtszaken en het stafbureau. Yomi onderhoudt het contact met onze samenwerkingsorganisaties en heeft de leiding over de fondsenwervingsactiviteiten. Yomi informeert het bestuur over alle lopende activiteiten.

foto linde
Linde Bryk

Linde Bryk

Linde is verantwoordelijk voor de strategische rechtszaken van Bureau Clara Wichmann. Zij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie wat betreft rechtszaken en de daarmee samenhangende belangenbehartiging, samenwerking met partnerorganisaties en het cultiveren van pro-bono-relaties. Linde vertegenwoordigt het Bureau extern in kwesties die verband houden met de strategische rechtszaken. Naast haar werk voor Bureau Clara Wichmann is Linde directeur van de Business & Human Rights Clinic aan de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond over Bureau Clara Wichmann en de Siliconenzaak

De Silizonenzaak is een initiatief van Bureau Clara Wichmann. Bureau Clara Wichmann is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. Onze statuten vind je hier. Naast de Siliconenzaak voeren wij andere rechtszaken voor gendergelijkheid en een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland. Hier vind je meer informatie over onze rechtszaken, bijvoorbeeld voor gratis anticonceptie en de rechtspositie van PGB-zorgverleners. De laatste stand van zaken in de Siliconenzaak vind je onderaan deze pagina


Organisatiestructuur

Bureau Clara Wichmann heeft een algemeen bestuur dat aansturing geeft aan het bureau, een beoordelingscommissie rechtszaken die besluiten neemt over het voeren van en vervolgstappen zetten in rechtszaken, en een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de inhoudelijke strategie en financiën van het bureau. Deze functies zijn allen onbezoldigd. 

          Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. mr. Lyn Tjon Soei Len (Voorzitter)
    Lyn Tjon Soei Len is voorzitter binnen het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Ze is werkzaam als assistent professor aan the Ohio State University. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen privaatrecht en sociale onrechtvaardigheid en concentreert zich op het snijvlak van gender, ras en markten. Haar boek, Minimum Contract Justice, onderzoekt de kruising van sociale onrechtvaardigheid en contractenrecht in het geval van consumentencontracten voor goederen die door vrouwen in wereldwijde sweatshops worden geproduceerd.
  • Mr. Anita de Casparis (Penningmeester)
    Anita de Casparis is penningmeester binnen het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Ze is werkzaam bij Mazars als belastingadviseur en is hier actief in de nationale en internationale belastingpraktijk, waarbij ze ondernemers en vermogende particulieren fiscaal adviseert en begeleidt. In 2017 werd Anita benoemd tot Global Head of Tax bij Mazars. In de rol van Global Head of Tax is ze breed verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en uitbouw van tax binnen Mazars.
  • Prof. dr. mr. Anniek de Ruijter (Lid van Bestuur)                                                                                              Anniek is lid van het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Naast haar werk voor Bureau Clara Wichmann is Anniek hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mr. Monique Steijns, wetenschappelijk medewerker bij Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en Voorzitter Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten (NJCM)
  • Cristina Guerrero Paez, directeur van de Borstkankervereniging Nederland
  • Mr. Regien de Graaf, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten en gespecialiseerd in gezondheidsrecht, civiel (proces)recht en grondrechten


Het dagelijkse werk van het bureau wordt gedaan door onze stafmedewerkers. Zij geven leiding aan projecten, initieren activiteiten en rechtszaken en zijn verantwoordelijk voor de communicatie en coördinatie van Bureau Clara Wichmann. 

Meer informatie over het algemeen bestuur, leden van de beoordelingscommissie rechtszaken en onze stafmedewerkers vind je hier


Procesfinancier

Om de Siliconenzaak mogelijk te maken werkt Bureau Clara Wichmann samen met een externe procesfinancier: Redbreast Litigation Finance te Hilversum. 


Kosten voor deelnemers

Aanmelden voor de rechtszaak kost deelnemers niets. We werken samen met rechtsbijstandsverzekeraars en bovenstaande procesfinancier. 

De proceskosten claimen we bij Allergan. Het kan zijn dat Allergan deze kosten van de rechter niet (allemaal) hoeft te betalen. In dat geval vragen we aan de rechter om een klein deel van de schadevergoeding voor deelnemers (maximaal 15%) af te halen, om daarmee de procesfinancier te betalen. Deelnemers ontvangen nooit een rekening voor deelname aan deze zaak.

Deelnemers met een rechtsbijstandsverzekering die zich voor 31 maart 2023 aanmelden, krijgen het eventueel af te staan percentage vergoed van de rechtsbijstandsverzekeraar. 

De volledige deelnemersovereenkomst vind je hier.


Jaarverslagen, financiële verantwoording en beleidsplan

Op deze pagina vind je onze beleidsplan en onze meest recente jaarverslagen en (financiële) verantwoordingen. De meest recente verslagen: 


Claimcode

Stichting Bureau Clara Wichmann voldoet aan de eisen van artikel 3:305a BW, daarnaast voldoet de stichting ook aan alle eisen die worden gesteld in de claimcode 2019.

De claimcode is een governancecode voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben collectieve belangen te behartigen. De code beoogt degenen die zich hierbij willen aansluiten garanties te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal stelt. Lees hier het Claimcode compliance document van Bureau Clara Wichmann.

Stand van zaken

Nieuwsupdate: tussenvonnis siliconenzaak 1-mei

Ramla hand 2

Bureau Clara Wichmann mag verder met de collectieve rechtszaak tegen Allergan: de Siliconenzaak

Recap van de Siliconenzaak bijeenkomst op 30 januari 2024