Menu

Vragen

Wat houdt de Siliconenzaak in?

In Nederland dragen ongeveer 60.000 mensen ruwe of getextureerde borstimplantaten van Allergan. Vanwege gezondheidsrisico’s zijn deze implantaten sinds december 2018 uit de handel.  

Daarom is Bureau Clara Wichmann de Siliconenzaak gestart. Het doel van de Siliconenzaak is om een schadevergoeding te eisen van Allergan voor alle mensen die deze implantaten hebben of hebben gehad, omdat Allergan een gebrekkig product op de markt heeft gebracht. Dit biedt de mogelijkheid tot verwijdering van de implantaten, reconstructie en compensatie voor geleden leed.

Meld je aan voor de Siliconenzaak, want samen staan we sterk! 

Meedoen

Deze rechtszaak is voor iedereen die getextureerde Biocell (Natrelle) borstimplantaten of tissue expanders van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) heeft of heeft gehad. Dit zijn in Nederland ongeveer 60.000 vrouwen.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.

Staan jouw implantaten er niet tussen of weet je niet precies welke implantaten je hebt? Neem dan contact op met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts.

Voor alle vrouwen met Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) claimen we schadevergoeding. Het maakt voor meedoen aan de Siliconenzaak niet uit of je al klachten hebt ontwikkeld, of dat je al ziek bent. Meedoen is gratis en belangrijk: samen staan we sterk.

Allereerst kun je besluiten om deel te nemen aan de Siliconenzaak. Je kunt je aanmelden bij de Siliconenzaak. Zo kunnen wij je goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de rechtszaak. Wij komen op voor alle vrouwen die in Nederland Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (of McGhan/Inamed) hebben gekregen. Het maakt voor meedoen aan de Siliconenzaak niet uit of je al klachten hebt ontwikkeld, of dat je al ziek bent.  

Naast je aanmelding bij de Siliconenzaak is het fijn om eens te kijken naar het expertisecentrum waar we mee samenwerken: Meldpunt Klachten Siliconen. Dit expertisecentrum heeft veel informatie en ervaring rond de explantatie (verwijdering) van borstimplantaten. Via de volgende link vind je meer informatie over explantatie en eventuele vergoeding hiervan: SVS – Meldpunt Klachten Siliconen – Verwijderen – explantatie  

Voor vragen over de rechtszaak kan je altijd bij ons terecht, voor medisch advies kan je terecht bij het expertisecentrum waar we mee samenwerken. Je kan door middel van de volgende link contact opnemen: SVS – Meldpunt Klachten Siliconen – Contact 

Door je aan te melden en mee te doen aan de Siliconenzaak eist Bureau Clara Wichmann namens jou schadevergoeding van fabrikant Allergan (McGhan, Inamed), voor de Biocell (Natrelle) borstimplantaten die zij op de markt hebben gebracht.

Ook als je je niet aanmeldt, komt Bureau Clara Wichmann voor jouw belangen op. Door je aan te melden, betuig je steun aan de actie en kan Bureau Clara Wichmann aan de rechter laten zien dat veel vrouwen de actie steunen. Dat is van belang voor de beslissing van de rechter over de vraag of Bureau Clara Wichmann in deze zaak de belangen van alle vrouwen met borstimplantaten van Allergan mag behartigen.

Door je aan te melden geef je Bureau Clara Wichmann ook de bevoegdheid om bijvoorbeeld informatie op te vragen waarmee de claim sterker kan worden gemaakt. Als je je aanmeldt, vragen we je ook om bepaalde vragen te beantwoorden. Daarmee kunnen we de schade die de vrouwen hebben geleden door de borstimplantaten en de kosten die zij daardoor hebben moeten maken in kaart brengen. Hier vind je meer informatie over het verloop van de Siliconenzaak.

Buiten je aanmelding en het delen van je gegevens en documenten hoef jij verder niks te doen. Bureau Clara Wichmann vertegenwoordigt jou in deze procedure, en houdt je uiteraard op de hoogte. Jouw gegevens worden nooit openbaar.

We zetten jouw gezondheid op één en we komen op voor jouw rechten. Om dat te kunnen doen, hebben we jouw aanmelding nodig. Allergan is verplicht om veilige producten te maken. In plaats daarvan hebben ze gevaarlijke producten gemaakt, daarom claimen wij schadevergoeding.

Zo kunnen we aan de rechter laten zien dat veel vrouwen onze actie steunen. Daarmee vergroten we de kans dat de rechter ons aanwijst om alle benadeelde vrouwen te vertegenwoordigen. We denken dat wij hiervoor de beste partij zijn. We hebben veel ervaring en zetten ons al bijna 40 jaar in voor een versterking van de rechtspositie van vrouwen en voor de veiligheid van borstimplantaten. Deze ervaring zetten we in voor deze zaak.

Door je aan te melden, kan Bureau Clara Wichmann namens jou schadevergoeding claimen van Allergan bij de rechter. Hier vind je meer informatie over het verloop van de Siliconenzaak.

Jouw naam en gegevens worden alleen gedeeld met de rechtbank en met Allergan, zodat duidelijk is aan wie schadevergoeding moet worden betaald. De gegevens zullen nooit openbaar worden. Alleen Bureau Clara Wichmann, de rechtbank en Allergan zullen weten dat je aan deze rechtszaak meedoet. Lees hier onze privacyverklaring.

Het is niet mogelijk om je anoniem aan te melden, omdat de rechter moet weten wie de zaak steunt. Als we de Siliconenzaak winnen, kan de rechter Allergan zo verplichten om schadevergoeding aan jou uit te betalen.

Je kan je aanmelden totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. We denken dat de zaak bij de rechtbank nog ongeveer anderhalf tot twee jaar zal duren. Aanmelden voor de rechtszaak kost je niets. We werken samen met rechtsbijstandsverzekeraars en een procesfinancier. Daardoor is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Het voordeel van je aanmelden bij ons is dat wij je goed op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in de rechtszaak. Dit doen wij onder meer door een maandelijkse nieuwsbrief. Ook kun je ons telefonisch en via de e-mail bereiken voor vragen en kunnen we je helpen bij het verzamelen van bewijsstukken. 

De volledige deelnemersovereenkomst vind je hier.

 • Volledige naam;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs voor en achterzijde (let op zichtbaarheid BSN-nummer);
 • Rechtsbijstandsverzekeraar en polisnummer (als je die hebt, dit is niet persé nodig om mee te doen).

Verder is er een aantal documenten die we na aanmelding opvragen, het is goed om deze stukken (als je ze hebt) alvast te verzamelen:

 • Medisch dossier
  • Bijv. huisartsenjournaal en/of dossier van de specialist;
  • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten;
  • Implantatenkaart;
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering;
 • Correspondentie met Allergan;
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen.

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen. 

Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan zullen we op een later moment contact met je opnemen. 

Het is zeker verstandig om de implantaten te bewaren als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Op deze manier kan worden aangetoond dat de implantaten daadwerkelijk zijn geplaatst en dat er recht bestaat op schadevergoeding. 

Hoewel een foto voldoende is om in het dossier op te nemen, raden we ten zeerste aan om de implantaten zelf te bewaren tot aan het einde van de rechtszaak. 

Mocht je nog andere stukken willen toevoegen aan je dossier kan dat via deze link

Ook kan je via deze link zien welke stukken relevant zijn voor bewijsvoering in de rechtszaak. We adviseren om zo veel mogelijk van deze stukken te verzamelen en deze vervolgens te uploaden via deze link

Bureau Clara Wichmann heeft speciaal voor deze rechtszaak een beveiligd systeem laten inrichten, zodat we op de meest zorgvuldige manier om kunnen gaan met persoonsgegevens en bewijsstukken.

Het uploaden via dat systeem is aanzienlijk veiliger dan deze informatie per e-mail of per post versturen. We willen namelijk absoluut niet dat dit in verkeerde handen komt, ook niet per ongeluk.

 • Voor het aanvullen van gegevens na je eerste aanmelding, kan je dit formulier gebruiken;
 • Voor het aanleveren van informatie over je rechtsbijstandverzekering, kan je dit formulier gebruiken;

 • Voor het toevoegen van bestanden aan je dossier kan je dit formulier gebruiken.

Het is niet mogelijk om je documenten online in te zien nadat deze zijn toegevoegd aan je dossier. Echter, na aanmelding ontvang je altijd een bevestigingsmail die kan dienen als overzicht van wat je allemaal hebt aangeleverd en wat zich in je dossier bevindt. 

De advocaat en Bureau Clara Wichmann zijn de enigen die je gegevens beveiligd in kunnen zien. Gedurende de rechtszaak kunnen deze gegevens ook met de rechtbank en met Allergan worden gedeeld. De gegevens zullen nooit openbaar worden. In jouw omgeving komt dus niemand te weten dat je aan deze rechtszaak meedoet. Alleen Bureau Clara Wichmann, de rechtbank en Allergan zullen weten dat je aan deze rechtszaak meedoet.
Lees hier onze privacyverklaring.

Als je je aan hebt gemeld voor de Siliconenzaak word je via e-mail op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de rechtszaak.

Op grond van de wet is jouw behandeld arts of specialist verplicht om je medisch dossier in bewaring te nemen en je inzage te bieden in het dossier dan wel een afschrift te verstrekken. Wij kunnen je helpen om je medische dossier op te vragen. Als je mailt naar siliconenzaak@clara-wichmann.nl assisteren we je graag. 

De volgende documenten zijn relevant als bewijsstukken in de Siliconenzaak, en zijn belangrijk om aan je dossier toe te voegen: 

 • Medisch dossier 
 • Bijv. huisartsenjournaal en dossier van de specialist; 
 • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten; 
 • Implantatenkaart; 
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering; 
 • Correspondentie met Allergan; 
 • Correspondentie met het ziekenhuis/de kliniek over de implantaten; 
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. . In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen. 

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen.  

Het is dus in ieder geval goed om je bij ons aan te melden en de stukken die je wel hebt aan ons te verstrekken. Als de rechter onze vorderingen toewijst of als wij tot een schikking zouden komen met Allergan, dan zal het nodig zijn om met stukken te kunnen aantonen dat je de Biocell (Natrelle) implantaten van Allergan hebt ontvangen en je recht hebt op schadevergoeding. Hoe dat aangetoond zal moeten worden, zal nog door de rechter worden bepaald. Middels onze nieuwsbrieven en website houden wij je hierover op de hoogte. 

Wat het niet ontvangen van je medisch dossier betekent voor je deelname aan de Siliconenzaak is afhankelijk van de drempelwaarde aan bewijsstukken die de rechter zal stellen in de rechtszaak. Op dit moment hebben we hier nog geen duidelijkheid over. 

Het is echter van essentieel belang voor de rechtszaak dat we kunnen aantonen dat jij de implantaten hebt gehad en dat je aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Daarom adviseren we om zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen waaruit zou kunnen blijken dat je de implantaten van Allergan hebt gekregen. Het staat hoe dan ook vast dat je enige bewijsstukken moet hebben om mee te kunnen doen aan de rechtszaak. 

Je zou bijvoorbeeld contact kunnen opnemen met het juridisch loket, onze vrouwenrechtswinkel (https://vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl) of met je rechtsbijstandsverzekeraar als je die hebt. Zij kunnen je adviseren over verdere stappen die je kunt nemen en je mogelijk bijstaan in het juridische proces dan wel je doorverwijzen naar een advocaat die je hierin kan bijstaan. 

De verjaring van alle schadevorderingen wordt door deze rechtszaak gestuit. Als je besluit om niet meer mee te doen, is het van belang dat je zelf gaat stuiten als je in de toekomst deze schade nog wilt vorderen. We raden je aan hierover contact op te nemen met een advocaat als je hier vragen over hebt. 

De volgende documenten zijn relevant als bewijsstukken in de Siliconenzaak, en zijn belangrijk om aan je dossier toe te voegen: 

 • Medisch dossier 
 • Bijv. huisartsenjournaal en dossier van de specialist; 
 • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten; 
 • Implantatenkaart; 
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering; 
 • Correspondentie met Allergan; 
 • Correspondentie met het ziekenhuis/de kliniek over de implantaten; 
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen. 

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen. 

Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan zullen we op een later moment contact met je opnemen. 

Kosten

Aanmelden voor de rechtszaak kost je niets. We werken samen met alle grote rechtsbijstandverzekeraars en een procesfinancier. De procesfinancier is Financiering compensatie implantatenschade c.v.. Achter deze vennootschap staat de ervaren Redbreast Litigation Finance

Als we de zaak winnen, maar de rechter Allergan niet veroordeelt voor álle kosten van de rechtszaak, houden we een percentage van maximaal 15% in op jouw schadevergoeding. Hiervan dekken wij de kosten die wij en de procesfinancier hebben gemaakt om de zaak voor de rechter te brengen (advocaat etc.). Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dekt die deze eventuele inhouding van maximaal 15%.

Deelname is dus sowieso gratis, we houden mogelijk alleen een percentage in voor alle kosten als de rechter vindt dat Allergan niet alle kosten hoeft te betalen.

Als we de zaak verliezen, was je deelname aan de Siliconenzaak helemaal gratis.

De volledige deelnemersovereenkomst vind je hier.

Nee, we willen dat Allergan alle kosten van de rechtszaak betaalt, ook voor vrouwen zonder rechtsbijstandverzekering. Alleen als de rechter oordeelt dat Allergan niet álle kosten, zoals bijv. de advocaatkosten, hoeft te betalen, vragen we aan de rechter of we voor de proceskosten een klein deel van de schadevergoeding (maximaal 15%) mogen inhouden. Uiteindelijk bepaalt de rechter hoe groot dat deel zal zijn. Als dit minder dan 15% is, zal er ook minder worden ingehouden. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat er geen deel van de schadevergoeding wordt ingehouden.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan vergoedt de verzekering die eventuele inhouding van maximaal 15%.

Voor iedereen geldt: als we de zaak verliezen, dan was je deelname gratis.

We werken namelijk samen met rechtsbijstandverzekeraars en een procesfinancier, om dit mogelijk te maken. De procesfinancier is Financiering compensatie implantatenschade c.v.. Achter deze vennootschap staat de ervaren Redbreast Litigation Finance

Bureau Clara Wichmann en het Meldpunt Klachten zijn stichtingen zonder winstoogmerk die zich al jaren inzetten voor de rechten van vrouwen met siliconen borstimplantaten.

Als je een bijstandsuitkering hebt, heb je een inlichtingenplicht: je moet de gemeente informatie geven over je financiële situatie. Dat betekent dat je het aan de gemeente moet laten weten als je een schadevergoeding ontvangt. Als je met een bijstandsuitkering een schadevergoeding voor letselschade ontvangt, kan de gemeente de vergoeding verrekenen met de bijstandsuitkering. De gemeente kan ook beslissen om dit niet te doen. Dit verschilt per gemeente en per situatie. Daarom adviseren wij nu alvast te controleren welke regels gelden in jouw gemeente en als je de schadevergoeding krijgt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Rechtszaak

Bureau Clara Wichmann claimt een schadevergoeding bij Allergan voor het leed dat hun implantaten en tissue expanders hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een explantatie en/of reconstructie. Hierbij maakt het niet uit of je dit al hebt laten doen, of dit in de toekomst zou willen laten doen. Hieronder vind je meer informatie over de hoogte van de schadevergoeding die we bij de rechter claimen bij Allergan. Hieronder kun je zelf uitrekenen hoe hoog de schadevergoeding is die je ontvangt als we de rechtszaak winnen, door te kijken wat voor jou van toepassing is. 
Wat? Hoogte schadevergoeding
de kosten van explantatie van de implantaten; € 2.000,- per implantaat
de kosten van reconstructie na explantatie met lichaamseigen materiaal; € 3.300,- per borst
vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door een explantatie  € 1.000,- per implantaat
vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door een reconstructie € 1.000,- per borst
vergoeding voor de angst voor het ontwikkelen van BIA-ALCL; € 2.500,- minimaal + € 100,- per jaar dragen implantaat
vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door BIA-ALCL € 70.000,-
vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door BIA-ALCL (stadium IV) € 130.000,-
vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door ASIA / BII € 20.000,-
Bijvoorbeeld: Als je twee implantaten hebt van Allergan en je zorgen maakt over het risico op BIA-ALCL en je beide implantaten wilt verwijderen (of dat al hebt gedaan) en ook een reconstructie zou willen, dan vorderen we voor jou tenminste € 17.100,-. Als je daarnaast ook nog (BII/ASIA) klachten hebt door de implantaten, dan vorderen we € 27.100,- schadevergoeding voor jou.

In principe komen alle kosten die zijn veroorzaakt door de gebrekkigheid van de borstimplantaten voor vergoeding in aanmerking. Wij zullen in overleg met de rechter over de vraag hoe deze kosten van het grote aantal slachtoffers kunnen worden vergoed. 

Zie ook de vraag hierboven: ‘Wat is de hoogte van de schadevergoeding?’.Wij verwachten in ieder geval dat het tot medio 2025 zal duren voordat wij een inhoudelijk oordeel van de rechtbank hebben.

Bekijk hier alle juridische stappen.  

Ook sturen we elke maand een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de stand van zaken. 

Als we winnen, krijgen alle benadeelde vrouwen een schadevergoeding van Allergan. Hoe hoog deze schadevergoeding is, bepaalt de rechter en zal afhangen van jouw omstandigheden. Lees hieronder meer over de hoogte van de schadevergoeding.

Als we verliezen, krijg je geen schadevergoeding en hoef je ook niets te betalen. We voeren deze zaak op no cure no pay basis.

Met de Siliconenzaak claimen we vergoeding voor alle schade die vrouwen met implantaten van Allergan lijden en hebben geleden. We vragen om een volmacht voor het geval dat de rechter vindt dat bepaalde schade alleen in een individuele zaak kan worden gevorderd.

Hiermee willen we Allergan een stap voor zijn. Allergan kan dan niet beweren dat wij geen persoonlijke schade kunnen claimen. Met jouw volmacht kunnen we tijdens of na de collectieve zaak namelijk ook voor schade opkomen waarvoor via onze collectieve zaak geen vergoeding mogelijk is.

Deze volmacht staat los van jouw wettelijke recht om niet meer mee te doen met onze zaak. Het geven van een volmacht is ook niet verplicht. Als je dit niet wilt, hoef je dit niet aan te vinken bij je aanmelding.

Wij eisen in deze rechtszaak zowel een schadevergoeding van Allergan voor het leed dat de implantaten en tissue expanders hebben veroorzaakt en zullen veroorzaken, en eisen een vergoeding voor de kosten van explantatie en/of reconstructie. Hierbij maakt het niet uit of je al een implantatie hebt laten verrichten, of dit in de toekomst zou willen laten doen. 

Omdat dit een collectieve actie is, zullen wij niet per persoon een op die persoon toegespitste schadevergoeding kunnen eisen, maar worden alle personen in categorieën ingedeeld die rekening houden met zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. Per categorie vorderen wij verschillende bedragen aan schadevergoeding. Zo komt de schadevergoeding het dichts bij de daadwerkelijk geleden schade. Voor meer informatie kijk hier: https://siliconenzaak.nl/vragen/ 

We zullen proberen zoveel mogelijk individuele schade mee te nemen in de collectieve actie. Mocht dat niet kunnen of mocht de rechtbank dat niet mogelijk achten, dan kun je schade die niet expliciet wordt afgewezen door de rechter nog zelf vorderen. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan verlies van inkomen doordat je tijdelijk niet kon werken. Of een vergoeding van de kosten voor hulp in de huishouding. Deze blijven geldig en je kunt er nog steeds aanspraak op maken.  

In dat geval zijn er nog steeds opties om je recht te halen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze vrouwenrechtswinkel, het juridisch loket, of met je rechtsbijstandsverzekeraar als je deze hebt. Zij kunnen je adviseren over verdere stappen die je kunt nemen en je mogelijk koppelen aan een advocaat die je kan bijstaan bij een juridische procedure. 

De verjaring van deze vorderingen wordt met deze rechtszaak gestuit. Als je besluit om niet meer mee te doen, is het van belang dat je zelf gaat stuiten als je in de toekomst deze schade nog wilt vorderen. We raden je aan hierover contact op te nemen met een advocaat als je hier vragen over hebt. 

Er kunnen meerdere partijen zijn die een rechtszaak willen voeren tegen Allergan, maar uiteindelijk wordt er één organisatie aangewezen als exclusieve belangenbehartiger door de rechter. Deze organisatie mag namens alle vrouwen die schade hebben geleden de rechtszaak tegen Allergan voeren. Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann de exclusieve belangenbehartiger is in deze rechtszaak. Alleen wij kunnen en mogen deze collectieve rechtszaak tegen Allergan voeren om hun ruwe en getextureerde borstimplantaten.

Alle rechtszaken die wij voeren zijn voor een verbetering van de rechtspositie van vrouwen, dat kun je lezen in onze statuten

Bureau Clara Wichmann voert dit soort rechtszaken al bijna 40 jaar, en doet dat als stichting altijd zonder winstoogmerk en het belang van vrouwen is hierin leidend. Zo voeren we hiernaast o.a. principiële rechtszaken voor vrije keuze in abortushulp, gratis anticonceptie, tegen dwangarbeid van jonge vrouwen in kloosterorde de Goede Herder, voor de ‘Afstandsmoeders’ die gedwongen hun kind af moesten staan in de vorige eeuw, en voor een versterking van de sociale rechtspositie van PGB-zorgverleners.

Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann de exclusieve belangenbehartiger is in deze rechtszaak. Alleen wij kunnen en mogen deze collectieve rechtszaak tegen Allergan voeren om hun ruwe en getextureerde borstimplantaten. In de volgende fase van de rechtszaak zal de aansprakelijkheid van Allergan worden beoordeeld. Voordat er verder gegaan wordt met deze inhoudelijke behandeling, volgt er een tussenfase. In deze tussenfase kunnen vrouwen bij de rechtbank aangeven dat ze niet vertegenwoordigd willen worden door Bureau Clara Wichmann in de collectieve rechtszaak tegen Allergan, bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben aan een schadevergoeding of omdat ze liever zelf een individuele rechtszaak tegen Allergan beginnen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, zal nog kenbaar worden gemaakt op siliconenzaak.nl en in een landelijk dagblad.

Als je een zo’n overeenkomst hebt gekregen, is het aan jou om te beslissen of het aantrekkelijk is om direct compensatie te ontvangen of om te wachten op de uitkomst van de Siliconenzaak. Als je de overeenkomst niet ondertekent en je meedoet aan de Siliconenzaak, is er een kans op een veel hogere schadevergoeding. Het duurt wel enkele jaren voordat de uitspraak van de rechter er is, deze uitspraak kan ook negatief zijn.

Goed om te weten is dat bij het ondertekenen van de overeenkomst van Allergan op korte termijn uitkering volgt, maar dat afstand moet worden gedaan van alle andere rechten op schadevergoeding. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Als je al een procedure bij de rechter hebt gevoerd waarin schadevergoeding is gevorderd voor de gebrekkige Biocell implantaten en de rechter daarin een uitspraak heeft gedaan, dan kan je niet meer meedoen met de collectieve actie. Als er alleen een vergoeding is ontvangen voor een nieuw implantaat of Allergan een nieuw implantaat heeft betaald, dan kan je waarschijnlijk nog steeds schadevergoeding vorderen voor de overige gezondheidsschade en meedoen met de Siliconenzaak.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Als je vindt dat de hulpverlener een fout heeft gemaakt, dan kan het verstandig zijn om een stuitingsbrief te sturen waarmee je alle rechten veilig stelt. De aansprakelijkheid van de hulpverlener is niet de insteek van onze claim en wij kunnen daar in principe ook niet in algemene zin over adviseren.

Of de kosten kunnen worden verhaald op het ziekenhuis hangt af van de omstandigheden van het geval, met name van de vraag of de hulpverlener een fout heeft gemaakt. Of de kosten gedekt worden door de zorgverzekeraar, hangt af van de situatie. Als iemand klachten heeft, komen de onderzoeken in principe voor rekening van de zorgverzekeraar. Het advies is om dit na te vragen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Of je nu voor of na 15 november 2016 implantaten hebt gekregen: onze rechtszaak wordt voor jou voortgezet! 

Wat de rechtbank bepaald heeft met dit tussenvonnis is dat je in Nederland implantaten hebt gekregen die op of na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, Bureau Clara Wichmann in deze rechtszaak direct al een schadevergoeding voor je kan vorderen. De rechtbank hanteert deze datum omdat wetgeving die het mogelijk maakt om in een collectieve zaak zoals deze voor een grote groep een schadevergoeding te vorderen van toepassing is op gebeurtenissen vanaf die datum.   

Als jij in Nederland implantaten hebt gekregen die vóór 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, wordt deze zaak ook nog steeds voor jou gevoerd en is deze zaak dus ook nog steeds voor jou van belang. In deze zaak zal de rechter namelijk ook voor vrouwen die in Nederland implantaten hebben gekregen die vóór 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, vaststellen of Allergan aansprakelijk is voor de schade. Als de rechter in deze zaak vaststelt dat Allergan aansprakelijk is, dan kan Bureau Clara Wichmann de schade daarna voor deze groep vrouwen regelen via een schikking met Allergan. Het is ook mogelijk dat de schade in een aparte rechtszaak moet worden gevorderd. Die rechtszaak gaat dan alleen over de begroting (de hoogte) van de schade. Ook in dat laatste geval zal Bureau Clara Wichmann zich hiervoor inzetten, hoewel wij natuurlijk hopen dat voor die tijd al voor deze groep vrouwen geschikt kan worden.  

Het is nog onduidelijk wat de rechtbank precies bedoelt met het moment dat de implantaten in Nederland “in het verkeer zijn gebracht”. Bureau Clara Wichmann heeft aan de rechtbank voorgesteld dat dit moment moet zien op het moment dat jij de implantaten geïmplanteerd kreeg, dus de dag waarop jouw behandeling plaatsvond. Wij verwachten dat de rechtbank hierover meer duidelijkheid biedt op 1 mei, en laten dat dan zo snel mogelijk aan je weten.

Hoe dan ook: of je nu voor of na 15 november 2016 implantaten hebt gekregen, deze rechtszaak gaat door voor alle vrouwen die in Nederland ruwe borstimplantaten of tissue-expanders van Allergan (of Inamed / McGhan) hebben gekregen. Voor alle vrouwen gaat de zaak de komende tijd over de vraag of Allergan aansprakelijk is. Daarna zal er vanwege de wet een (formeel) verschil ontstaan in hoe Bureau Clara Wichmann de schade kan vorderen of regelen, maar voor alle vrouwen zal Bureau Clara Wichmann zich inzetten om die schade te regelen. 

Met het tussenvonnis van 14 februari 2024 heeft de rechtbank bepaald dat alleen vrouwen die implantaten in Nederland hebben ontvangen, onder deze rechtszaak vallen. Heb jij je implantaten in het buitenland ontvangen dan raden wij je aan in de gaten te houden of in dat land ook procedures worden gestart om een schadevergoeding te krijgen.  

Als je de siliconen implantaten in Nederland hebt laten plaatsen, maakt het niet uit of je de Nederlandse nationaliteit hebt of buiten Nederland woont. Je valt dan nog steeds onder de Siliconenzaak omdat de implantatie in Nederland heeft plaatsgevonden.

Het is zeker verstandig om de implantaten te bewaren als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Op deze manier kan worden aangetoond dat de implantaten daadwerkelijk zijn geplaatst en dat er recht bestaat op schadevergoeding. 

Hoewel een foto voldoende is om in het dossier op te nemen, raden we ten zeerste aan om de implantaten zelf te bewaren tot aan het einde van de rechtszaak. 

Gezondheid

Controleer het merk en type van je siliconen. Vrouwen met Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) kunnen meedoen met de rechtszaak.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.  

Om erachter te komen wat voor borstimplantaten je hebt, kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts.

Voor vrouwen die niet ziek zijn, eisen we schadevergoeding zodat zij hun implantaten eventueel preventief kunnen laten verwijderen, met een eventuele reconstructie. We eisen daarvoor de kosten van een reconstructie met lichaamseigen materiaal (lipofilling).

Verder eisen we een compensatie voor de angst om later misschien BIA-ALCL te krijgen. Met deze rechtszaak proberen we ook alle persoonlijk schade af te handelen.

Ja. We komen ook op voor vrouwen die ziek zijn geworden door het lekken en zweten van siliconen. Denk aan klachten zoals spierpijn, chronische spierontsteking, gewrichtspijn, chronische gewrichtsontsteking, vermoeidheid, concentratiestoornissen, droge mond en/of ogen, koortsachtigheid, angst en depressie enzovoort.

We claimen voor deze vrouwen schadevergoeding voor het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een eventuele explantatie of reconstructie.

Ja. We komen zowel op voor vrouwen die ziek zijn (geworden), als voor vrouwen die dat niet zijn. Voor vrouwen die ziek zijn (geworden) zullen we een andere schadevergoeding eisen.

We claimen schadevergoeding voor het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een eventuele explantatie of reconstructie.

Het is niet de bedoeling van de Siliconenzaak en Bureau Clara Wichmann om mensen ongerust te maken. We begrijpen het als dit wel gebeurt, daarom is het goed om meer te lezen over de klachten en symptomen. Voor medische vragen kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS, met je arts of medisch specialist, zij zijn expert op dit gebied.

Bureau Clara Wichmann kan je vragen beantwoorden over de rechtszaak, dat is onze expertise, neem hier contact met ons op.

Voor medische vragen kan je hier meer lezen over klachten en symptomen. Je kunt ook contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts of medisch specialist.

Over Bureau Clara Wichmann

Bureau Clara Wichmann strijdt tegen het onrecht dat vrouwen steeds vaker te maken hebben met ondeugdelijke medische producten en niet serieus worden genomen in hun klachten. 

Wij komen
al bijna 40 jaar op voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, wij doen dit als stichting zonder winstoogmerk. Hier vind je meer informatie over onze andere rechtszaken. Wij vinden het kwalijk dat Allergan schadelijke borstimplantaten heeft geproduceerd, en vinden dat iedereen die deze implantaten heeft (gehad) recht heeft op schadevergoeding.

In de Siliconenzaak gaat het om Allergan (Biocell, Natrelle) borstimplantaten (McGhan, Inamed).

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.

In deze rechtszaak richten we ons op één fabrikant, namelijk Allergan. Heb jij borstimplantaten van een andere fabrikant en overweeg je een rechtszaak voor het krijgen van een schadevergoeding? Dan kun je altijd een aanvraag indienen voor een nieuwe strategische rechtszaak bij Bureau Clara Wichmann. Kijk op hier voor meer informatie.

Burea Clara Wichmann werkt in de Siliconenzaak samen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS en de Borstkankervereniging, vanwege hun expertise en ervaring op het gebied van borstimplantaten.

Lees hier meer over ons.

Helaas kunnen we je op dit moment niet helpen om een procedure te starten tegen de arts en/of het ziekenhuis dat je heeft behandeld. We hebben daarvoor niet genoeg menskracht beschikbaar. Als de zaak tegen Allergan is afgelopen, bekijken we eventuele aanvragen hiervoor.

Je kunt altijd een aanvraag indienen voor een strategische procedure. Kijk op de website van Bureau Clara Wichmann voor meer informatie.

Bureau Clara Wichmann, de Borstkankervereniging en het Meldpunt Klachten Siliconen zijn niet tegen het plaatsen van borstimplantaten, maar wel tegen het produceren van onveilige implantaten door fabrikanten. Iedereen moet zelf kunnen kiezen wat ze met hun lijf doen. Fabrikanten van medische producten zijn daarbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veilige producten.

Kan ik meedoen als..

Ja, je kunt je alvast aanmelden. Neem contact op met Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of je arts om te achterhalen welke implantaten je hebt.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.

Als we de rechtszaak winnen en het blijkt dat je dan niet de implantaten hebt waar de rechtszaak over gaat, dan krijg je geen schadevergoeding.

Ja, Bureau Clara Wichmann claimt in de Siliconenzaak schadevergoeding voor iedereen die Biocell (Naturelle) borstimplantaten (McGhan, Inamed) heeft of heeft gehad.

Ja, je kunt je nog steeds aanmelden voor de Siliconenzaak. Om erachter te komen wat voor borstimplantaten je hebt, kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je (huis)arts.

Ja, als je Biocell (Natrelle) borstimplantaten van Allergan (McGhan/Inamed) hebt gehad, kun je meedoen met de rechtszaak. Ook als je zelf al kosten hebt gemaakt voor het verwijderen, kan je meedoen en eisen wij schadevergoeding voor jou.

Wij claimen de kosten van explantatie en reconstructie bij Allergan. Voor de reconstructie eisen we het bedrag dat een reconstructie met lichaamseigen materiaal (lipofilling) kost. Bovendien moet Allergan de schade en het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt vergoeden. Allergan heeft immers een schadelijk product op de markt gebracht.

Ja. Allergan is aansprakelijk voor de kosten van een eventuele explantatie en reconstructie, ook als je dit nu nog niet wilt laten doen.
We eisen ook een vergoeding van Allergan voor het leed dat de implantaten veroorzaken. Het lekken en zweten van siliconen zorgt voor veel problemen en gezondheidsklachten en vrouwen met getextureerde implantaten van Allergan moeten de rest van hun leven oppassen. Vanwege het risico op BIA-ALCL moeten ze hun borsten regelmatig controleren op veranderingen, en voor controle en onderzoek naar artsen en specialisten.

Ja. Om mee te doen met deze rechtszaak hoef je geen rechtsbijstandverzekering te hebben. Aanmelden is voor iedereen kosteloos.

De kosten van de rechtszaak claimen we bij Allergan. Het kan zijn dat Allergan deze kosten van de rechter niet hoeft te betalen. In dat geval vragen we aan de rechter om een klein deel van jouw schadevergoeding (maximaal 15%) af te halen, om daarmee de procesfinancier terug te betalen.

Als je de siliconen implantaten in Nederland hebt laten plaatsen, maakt het niet uit of je de Nederlandse nationaliteit hebt of buiten Nederland woont. Je valt dan nog steeds onder de Siliconenzaak omdat de implantatie in Nederland heeft plaatsgevonden.

Een antwoord op deze vraag vereist meer informatie over de situatie. Neem contact op met siliconenzaak@clara-wichmann.nl voor overleg.

Tussenvonnis 1 mei 2024

De opt-out periode is een periode van twee maanden – in dit geval van 15 mei tot 15 juli – gedurende welke vrouwen aan de rechtbank kunnen laten weten dat zij niet willen dat Bureau Clara Wichmann in de Siliconenzaak hun belangen behartigt. Dit kan door een zogeheten ‘opt-out’ verklaring uit te brengen.

Let op:
als je ervoor kiest om een opt-out verklaring uit te brengen, heeft dat voor jou vergaande gevolgen. Je zal dan namelijk zelf een procedure tegen Allergan moeten beginnen als je schadevergoeding wil ontvangen voor de gebrekkige Allergan-implantaten. Hieronder geven we meer informatie over de gevolgen van de opt-out.

Voor vrouwen die in de ‘nauw omschreven groep’ vallen en die op 1 mei 2024 in het buitenland woonden of langdurig verbleven, geldt een iets andere regeling. Zij zullen, als zij mee willen doen met de Siliconenzaak, juist aan de rechtbank moeten laten weten dat zij willen deelnemen door een zogeheten ‘opt-in’ verklaring  uit te brengen.

De Siliconenzaak is een zogeheten collectieve actie, waarin Bureau Clara Wichmann als exclusieve belangenbehartiger optreedt voor de hele groep vrouwen die implantaten en tissue expanders van Allergan hebben ontvangen. Dit betekent dat je automatisch meedoet met onze collectieve actie als je in de zogeheten ‘nauw omschreven groep’ valt (de groep waarvoor Bureau Clara Wichmann volgens de rechtbank mag optreden). Je hoeft daarvoor dus op dit moment verder niets te doen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep je valt. Over de twee groepen, de WAMCA en de WCAM groep, geven we hieronder meer uitleg.

Let op: dit is dus alleen anders voor vrouwen die vallen in de ‘nauw omschreven groep’ en die op 1 mei 2024 in het buitenland woonden. Zij zullen, om mee te kunnen blijven doen aan de Siliconenzaak, een opt-in verklaring moeten uitbrengen.

Met andere woorden: als je graag mee wil blijven doen met de Siliconenzaak hoef je op dit moment niets te doen. Of je nou vóór of na 15 november 2016 implantaten hebt gekregen, door niks te doen blijft Bureau Clara Wichmann deze procedure voor jou voortzetten!

Als je niet mee wil doen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann, kan je ervoor kiezen om een opt-out verklaring uit te brengen. Hieronder leggen we uit wat dat betekent, en wat de consequenties daarvan zijn.

De vrouwen waarvoor Bureau Clara Wichmann in deze procedure opkomt, worden onderverdeeld in twee groepen:

 • De eerste groep (de WAMCA-groep) bestaat uit vrouwen die in Nederland implantaten hebben ontvangen die op of na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht. Dit wordt ook wel de ‘nauw omschreven groep’ genoemd. Voor deze WAMCA-groep kan al in deze procedure schadevergoeding worden gevorderd.

 • De tweede groep (de WCAM-groep) bestaat uit vrouwen die in Nederland implantaten hebben ontvangen die vóór 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht. De procedure voor deze groep wordt geregeld door de WCAM.

Als je vóór 15 november 2016 een operatie ter implantatie van jouw Allergan-implantaten hebt ondergaan, val je hoe dan ook in de WCAM-groep. In dat geval zijn jouw implantaten immers vóór 15 november 2016 in het verkeer gebracht.

Als je op of na 15 november 2016 een operatie ter implantatie van jouw Allergan-implantaten hebt ondergaan, val je mogelijk in de WAMCA-groep. Daarvoor is doorslaggevend of jouw implantaten op of na 15 november 2016 ‘in het verkeer zijn gebracht.’ Hoewel Bureau Clara Wichmann had voorgesteld dat de rechtbank voor dat criterium zou aansluiten bij de datum van de behandeling ter plaatsing (implantatie) van de implantaten, heeft de rechtbank ons voorstel op dit punt helaas afgewezen.

Om erachter te komen of jouw implantaten na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, kan je contact opnemen met Bureau Clara Wichmann en de unieke nummers die staan vermeld op de implantaatkaart die bij de operatie ter implantatie is verstrekt doorgeven. Bureau Clara Wichmann zal vervolgens bij Allergan achterhalen wanneer deze implantaten in het verkeer zijn gebracht. 

Klik hier om de implantaatnummers door te geven.

Als je na 15 november 2016 een operatie ter implantatie van jouw Allergan-implantaten hebt ondergaan maar je je implantaatkaart niet meer in bezit hebt, is het niet goed mogelijk om te achterhalen of je in de nauw omschreven groep valt. We raden je in dat geval aan om te proberen uit te zoeken of je nog enige bewijsstukken hebt waarop de unieke nummers vermeld staan die aan de implantaten gekoppeld zijn. Als je die zo snel niet kan vinden, en je toch mee wil blijven doen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann tegen Allergan, hoef je op dit moment niets te doen. Je blijft gewoon meedoen met onze procedure. Dat is alleen anders als je op 1 mei 2024 in het buitenland woonde. In dat geval moet je, om mee te kunnen blijven doen met deze collectieve actie, namelijk een opt-in verklaring uitbrengen. Onderaan deze pagina geven we meer informatie over wat dat inhoudt.

Als je je implantaatkaart niet meer in bezit hebt, en je hoe dan ook niet meer mee wil doen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann tegen Allergan, kan je voor de zekerheid een opt-out verklaring uitbrengen. Wat dat betekent en wat de consequenties daarvan zijn leggen we ook uit op deze pagina.

Voor jou als benadeelde vrouw die in de zogeheten ‘nauw omschreven groep’ valt (de groep waarvoor Bureau Clara Wichmann volgens de rechtbank mag optreden), bestaat de mogelijkheid om niet gebonden te worden door de uitkomst van onze collectieve procedure. Dit noemen we de ‘opt-out mogelijkheid’: je geeft dan aan de rechtbank aan dat je wil ‘opt-outen’ (dat betekent: niet meer mee willen doen). Als je om welke reden dan ook niet meer mee wil doen met onze collectieve actie, kan je ervoor kiezen ná de aanwijzing van Bureau Clara Wichmann als exclusieve belangenbehartiger en gedurende een beperkte periode te opt-outen. Die periode loopt van 15 mei 2024 tot 15 juli 2024. Een reden kan zijn dat je in een individuele rechtszaak tegen Allergan denkt een beter resultaat te kunnen halen. Je kan door een schriftelijke verklaring (‘de opt-outverklaring’) aan de griffie van de rechtbank kenbaar maken dat je niet wil dat Bureau Clara Wichmann jouw belangen behartigt in deze collectieve actie. 

Let op! Een opt-outverklaring heeft voor jou wel vergaande consequenties! 

In de eerste plaats is het gevolg dat de uitkomst van de collectieve actie niet voor jou geldt. Als hier een collectieve schadevergoeding wordt verkregen voor de gedupeerde Vrouwen, dan kun je daar geen aanspraak meer op maken als je een opt-outverklaring hebt uitgebracht. Op grond van de wet kan er na een opt-out voor jou ook geen nieuwe collectieve vordering worden ingesteld over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen voor dezelfde gebeurtenis(sen). Dit betekent dat je alleen nog zelf een individuele procedure tegen Allergan kunt beginnen. Je zal dan zelf een advocaat moeten inschakelen om jou daarbij te helpen. Mogelijke andere initiatieven kunnen dus geen collectieve actie meer voor jou instellen! 

In de tweede plaats leidt de opt-outverklaring ertoe dat onze eerdere collectieve stuiting van de verjaring van jouw vordering niet langer gevolg heeft voor jou.

Een stuiting is een onderbreking en daarmee een verlenging van de verjaringstermijn met een nieuwe termijn. Verjaring betekent dat een bepaalde rechtsvordering door verloop van tijd niet langer bij de rechter afdwingbaar is. Als je ervoor kiest een opt-out verklaring uit te brengen, heeft dat tot gevolg dat de verjaring van jouw vordering tot vergoeding van schade als gevolg van de Allergan-implantaten niet voor jou is gestuit (onderbroken).

Om te voorkomen dat jouw rechtsvordering daarna verjaart, zal je zelf binnen zes maanden na de opt-outverklaring opnieuw een individuele stuitingshandeling (op de wijze als neergelegd in artikel 3:317 lid 1 BW) moeten verrichten. Als je ervoor kiest een opt-out verklaring uit te brengen, raden we je aan hierover contact op te nemen met jouw rechtsbijstandverzekeraar (als je die hebt), een juridisch loket, of een advocaat.

Als je in Nederland een behandeling hebt gehad ter plaatsing (implantatie) van getextureerde implantaten van Allergan die na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, en je wil niet meedoen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann, kan je dat aan de rechtbank laten weten.

Je kan hiervoor de volgende tekst gebruiken:

“Mijn naam is […} en ik woon op het adres […]. Ik heb in Nederland een behandeling gehad ter plaatsing (implantatie) van getextureerde implantaten van Allergan die na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht. Ik wil niet dat Stichting Bureau Clara Wichrnann mijn belangen behartigt.”

De opt-out verklaring kan je op twee manieren aan de rechtbank kenbaar maken:  

 • In de eerste plaats kan je je keuze doorgeven via de website: https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen. Op deze webpagina staat in de map ‘Stichting Bureau Clara Wichmann tegen Allergan c.s.” een ‘opt-out’-knop en een ‘opt-in’-knop. Als je op de ‘opt-out’-knop klikt, wordt er een e-mailbericht gegenereerd. Daarin vul je de gevraagde gegevens in en daarna klik je op verzenden.
 • Je kan je opt-out verklaring ook per post doorgeven. Stuur dan aangevulde bovenstaande tekst per brief aan de rechtbank Amsterdam, t.a.v. team handel (Postbus 84500, 1080BN Amsterdam).

Voor Vrouwen die in de ‘nauw omschreven groep’ vallen en die op 1 mei 2024 in het buitenland woonden of langdurig verbleven geldt dat als zij mee willen blijven doen met de Siliconenzaak, zij tussen 15 mei en 15 juli 2024 actie moeten ondernemen. Zij zullen binnen die periode aan de rechtbank moeten laten weten dat zij willen deelnemen door een zogeheten ‘opt-in’ verklaring  uit te brengen.

 

Val je in de ‘nauw omschreven groep’, wil je graag meedoen met de Siliconenzaak en woonde je op 1 mei 2024 in het buitenland? Dan is het volgende voor jou van belang. De rechtbank heeft bepaald dat voor deze groep vrouwen geldt dat als zij mee willen doen met de Siliconenzaak, zij aan de rechtbank moeten laten weten dat zij willen deelnemen door een ‘opt-in’ verklaring uit te brengen.

Voor die verklaring kan je de volgende tekst gebruiken:

“Mijn naam is […] en ik woon op het adres […]. Ik heb in Nederland een behandeling gehad ter plaatsing (implantatie) van getextureerde implantaten van Allergan die na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht. Ik woonde of verbleef op 1 mei 2024 niet in Nederland, maar wil wel dat Stichting Bureau Clara Wichmann mijn belangen behartigt.”

De opt-in verklaring kan je op twee manieren aan de rechtbank kenbaar maken:  

 • In de eerste plaats kan je je keuze doorgeven via de website: https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen. Op deze webpagina staat in de map ‘Stichting Bureau Clara Wichmann tegen Allergan c.s.” een ‘opt-out’-knop en een ‘opt-in’-knop. Als je op de ‘opt-in’-knop klikt, wordt er een e-mailbericht gegenereerd. Daarin vul je de gevraagde gegevens in en daarna klik je op verzenden.
 • Je kan je opt-in verklaring ook per post doorgeven. Stuur dan aangevulde bovenstaande tekst per brief aan de rechtbank Amsterdam, t.a.v. team handel (Postbus 84500, 1080BN Amsterdam).

Definitielijst

Alle personen die in Nederland een behandeling hebben gehad ter plaatsing (implantatie) van getextureerde implantaten van Allergan die op of na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht.

Een product wordt beschouwd als ‘in het verkeer gebracht’ wanneer het product het productieproces van de producent heeft verlaten en is opgenomen in het verkoopproces in een vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik of consumptie. Een product dat buiten Europe is geproduceerd wordt geacht in het verkeer te zijn gebracht op het moment dat het in de EER is geïmporteerd (zie rechtsoverweging 5.48 tussenvonnis 14 februari 2024).

De manier om aan de rechtbank te laten weten dat je niet langer mee wil doen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann tegen Allergan. Je kan dit alleen doen als je in de nauw omschreven groep valt, en alleen gedurende de opt-out periode van 15 mei 2024 tot 15 juli 2024.

De manier om aan de rechtbank te laten weten dat je juist wél wil meedoen met de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann. Dit geldt alleen voor vrouwen die in de nauw omschreven groep vallen, en die op 1 mei 2024 in het buitenland woonden of langdurig verbleven.

De uitspraak van de rechtbank van 1 mei 2024, waarin de rechtbank meer informatie geeft over de manier waarop de opt-out en opt-in periode worden geregeld.

De uitspraak van de rechtbank van 14 februari 2024 waarin de rechtbank heeft beslist over haar bevoegdheid, de toepasselijkheid van de WAMCA, de ontvankelijkheid van BCW en BCW heeft aangewezen als exclusieve belangenbehartiger.

De collectieve actie die Bureau Clara Wichmann voert tegen Allergan wegens de gebrekkige getextureerde implantaten en tissue-expanders die Allergan op de markt heeft gebracht.

Een onderbreking en daarmee een verlenging van de verjaringstermijn met een nieuwe termijn.