Menu

Vragen

Wat houdt de Siliconenzaak in?

In Nederland dragen ongeveer 60.000 mensen ruwe of getextureerde borstimplantaten van Allergan. Vanwege gezondheidsrisico’s zijn deze implantaten sinds december 2018 uit de handel.  

Daarom is Bureau Clara Wichmann de Siliconenzaak gestart. Het doel van de Siliconenzaak is om een schadevergoeding te eisen van Allergan voor alle mensen die deze implantaten hebben of hebben gehad, omdat Allergan een gebrekkig product op de markt heeft gebracht. Dit biedt de mogelijkheid tot verwijdering van de implantaten, reconstructie en compensatie voor geleden leed.

Meld je aan voor de Siliconenzaak, want samen staan we sterk! 

Meedoen

Deze rechtszaak is voor iedereen die getextureerde Biocell (Natrelle) borstimplantaten of tissue expanders van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) heeft of heeft gehad. Dit zijn in Nederland ongeveer 60.000 vrouwen.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn. 

Staan jouw implantaten er niet tussen of weet je niet precies welke implantaten je hebt? Neem dan contact op met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts.

Voor alle vrouwen met Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) claimen we schadevergoeding. Het maakt voor meedoen aan de Siliconenzaak niet uit of je al klachten hebt ontwikkeld, of dat je al ziek bent. Meedoen is gratis en belangrijk: samen staan we sterk.

Allereerst kun je besluiten om deel te nemen aan de Siliconenzaak. Je kunt je aanmelden bij de Siliconenzaak. Zo kunnen wij je goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de rechtszaak. Wij komen op voor alle vrouwen die in Nederland Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (of McGhan/Inamed) hebben gekregen. Het maakt voor meedoen aan de Siliconenzaak niet uit of je al klachten hebt ontwikkeld, of dat je al ziek bent.  

Naast je aanmelding bij de Siliconenzaak is het fijn om eens te kijken naar het expertisecentrum waar we mee samenwerken: Meldpunt Klachten Siliconen. Dit expertisecentrum heeft veel informatie en ervaring rond de explantatie (verwijdering) van borstimplantaten. Via de volgende link vind je meer informatie over explantatie en eventuele vergoeding hiervan: SVS – Meldpunt Klachten Siliconen – Verwijderen – explantatie  

Voor vragen over de rechtszaak kan je altijd bij ons terecht, voor medisch advies kan je terecht bij het expertisecentrum waar we mee samenwerken. Je kan door middel van de volgende link contact opnemen: SVS – Meldpunt Klachten Siliconen – Contact 

Door je aan te melden en mee te doen aan de Siliconenzaak eist Bureau Clara Wichmann namens jou schadevergoeding van fabrikant Allergan (McGhan, Inamed), voor de Biocell (Natrelle) borstimplantaten die zij op de markt hebben gebracht.

Ook als je je niet aanmeldt, komt Bureau Clara Wichmann voor jouw belangen op. Door je aan te melden, betuig je steun aan de actie en kan Bureau Clara Wichmann aan de rechter laten zien dat veel vrouwen de actie steunen. Dat is van belang voor de beslissing van de rechter over de vraag of Bureau Clara Wichmann in deze zaak de belangen van alle vrouwen met borstimplantaten van Allergan mag behartigen.

Door je aan te melden geef je Bureau Clara Wichmann ook de bevoegdheid om bijvoorbeeld informatie op te vragen waarmee de claim sterker kan worden gemaakt. Als je je aanmeldt, vragen we je ook om bepaalde vragen te beantwoorden. Daarmee kunnen we de schade die de vrouwen hebben geleden door de borstimplantaten en de kosten die zij daardoor hebben moeten maken in kaart brengen. Hier vind je meer informatie over het verloop van de Siliconenzaak.

Buiten je aanmelding en het delen van je gegevens en documenten hoef jij verder niks te doen. Bureau Clara Wichmann vertegenwoordigt jou in deze procedure, en houdt je uiteraard op de hoogte. Jouw gegevens worden nooit openbaar.

We zetten jouw gezondheid op één en we komen op voor jouw rechten. Om dat te kunnen doen, hebben we jouw aanmelding nodig. Allergan is verplicht om veilige producten te maken. In plaats daarvan hebben ze gevaarlijke producten gemaakt, daarom claimen wij schadevergoeding.

Zo kunnen we aan de rechter laten zien dat veel vrouwen onze actie steunen. Daarmee vergroten we de kans dat de rechter ons aanwijst om alle benadeelde vrouwen te vertegenwoordigen. We denken dat wij hiervoor de beste partij zijn. We hebben veel ervaring en zetten ons al bijna 40 jaar in voor een versterking van de rechtspositie van vrouwen en voor de veiligheid van borstimplantaten. Deze ervaring zetten we in voor deze zaak.

Door je aan te melden, kan Bureau Clara Wichmann namens jou schadevergoeding claimen van Allergan bij de rechter. Hier vind je meer informatie over het verloop van de Siliconenzaak.

Jouw naam en gegevens worden alleen gedeeld met de rechtbank en met Allergan, zodat duidelijk is aan wie schadevergoeding moet worden betaald. De gegevens zullen nooit openbaar worden. Alleen Bureau Clara Wichmann, de rechtbank en Allergan zullen weten dat je aan deze rechtszaak meedoet. Lees hier onze privacyverklaring.

Het is niet mogelijk om je anoniem aan te melden, omdat de rechter moet weten wie de zaak steunt. Als we de Siliconenzaak winnen, kan de rechter Allergan zo verplichten om schadevergoeding aan jou uit te betalen.

Je kan je aanmelden totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. We denken dat de zaak bij de rechtbank nog ongeveer anderhalf tot twee jaar zal duren. Aanmelden voor de rechtszaak kost je niets. We werken samen met rechtsbijstandsverzekeraars en een procesfinancier. Daardoor is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Het voordeel van je aanmelden bij ons is dat wij je goed op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in de rechtszaak. Dit doen wij onder meer door een maandelijkse nieuwsbrief. Ook kun je ons telefonisch en via de e-mail bereiken voor vragen en kunnen we je helpen bij het verzamelen van bewijsstukken. 

De volledige deelnemersovereenkomst vind je hier.

 • Volledige naam;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs voor en achterzijde (let op zichtbaarheid BSN-nummer);
 • Rechtsbijstandsverzekeraar en polisnummer (als je die hebt, dit is niet persé nodig om mee te doen).

Verder is er een aantal documenten die we na aanmelding opvragen, het is goed om deze stukken (als je ze hebt) alvast te verzamelen:

 • Medisch dossier
  • Bijv. huisartsenjournaal en/of dossier van de specialist;
  • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten;
  • Implantatenkaart;
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering;
 • Correspondentie met Allergan;
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen.

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen. 

Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan zullen we op een later moment contact met je opnemen. 

Het is zeker verstandig om de implantaten te bewaren als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Op deze manier kan worden aangetoond dat de implantaten daadwerkelijk zijn geplaatst en dat er recht bestaat op schadevergoeding. 

Hoewel een foto voldoende is om in het dossier op te nemen, raden we ten zeerste aan om de implantaten zelf te bewaren tot aan het einde van de rechtszaak. 

Mocht je nog andere stukken willen toevoegen aan je dossier kan dat via deze link

Ook kan je via deze link zien welke stukken relevant zijn voor bewijsvoering in de rechtszaak. We adviseren om zo veel mogelijk van deze stukken te verzamelen en deze vervolgens te uploaden via deze link

Bureau Clara Wichmann heeft speciaal voor deze rechtszaak een beveiligd systeem laten inrichten, zodat we op de meest zorgvuldige manier om kunnen gaan met persoonsgegevens en bewijsstukken.

Het uploaden via dat systeem is aanzienlijk veiliger dan deze informatie per e-mail of per post versturen. We willen namelijk absoluut niet dat dit in verkeerde handen komt, ook niet per ongeluk.

 • Voor het aanvullen van gegevens na je eerste aanmelding, kan je dit formulier gebruiken;
 • Voor het aanleveren van informatie over je rechtsbijstandverzekering, kan je dit formulier gebruiken;

 • Voor het toevoegen van bestanden aan je dossier kan je dit formulier gebruiken.

Het is niet mogelijk om je documenten online in te zien nadat deze zijn toegevoegd aan je dossier. Echter, na aanmelding ontvang je altijd een bevestigingsmail die kan dienen als overzicht van wat je allemaal hebt aangeleverd en wat zich in je dossier bevindt. 

De advocaat en Bureau Clara Wichmann zijn de enigen die je gegevens beveiligd in kunnen zien. Gedurende de rechtszaak kunnen deze gegevens ook met de rechtbank en met Allergan worden gedeeld. De gegevens zullen nooit openbaar worden. In jouw omgeving komt dus niemand te weten dat je aan deze rechtszaak meedoet. Alleen Bureau Clara Wichmann, de rechtbank en Allergan zullen weten dat je aan deze rechtszaak meedoet.
Lees hier onze privacyverklaring.

Als je je aan hebt gemeld voor de Siliconenzaak word je via e-mail op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de rechtszaak.

Op grond van de wet is jouw behandeld arts of specialist verplicht om je medisch dossier in bewaring te nemen en je inzage te bieden in het dossier dan wel een afschrift te verstrekken. Wij kunnen je helpen om je medische dossier op te vragen. Als je mailt naar siliconenzaak@clara-wichmann.nl assisteren we je graag. 

De volgende documenten zijn relevant als bewijsstukken in de Siliconenzaak, en zijn belangrijk om aan je dossier toe te voegen: 

 • Medisch dossier 
 • Bijv. huisartsenjournaal en dossier van de specialist; 
 • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten; 
 • Implantatenkaart; 
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering; 
 • Correspondentie met Allergan; 
 • Correspondentie met het ziekenhuis/de kliniek over de implantaten; 
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. . In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen. 

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen.  

Het is dus in ieder geval goed om je bij ons aan te melden en de stukken die je wel hebt aan ons te verstrekken. Als de rechter onze vorderingen toewijst of als wij tot een schikking zouden komen met Allergan, dan zal het nodig zijn om met stukken te kunnen aantonen dat je de Biocell (Natrelle) implantaten van Allergan hebt ontvangen en je recht hebt op schadevergoeding. Hoe dat aangetoond zal moeten worden, zal nog door de rechter worden bepaald. Middels onze nieuwsbrieven en website houden wij je hierover op de hoogte. 

Wat het niet ontvangen van je medisch dossier betekent voor je deelname aan de Siliconenzaak is afhankelijk van de drempelwaarde aan bewijsstukken die de rechter zal stellen in de rechtszaak. Op dit moment hebben we hier nog geen duidelijkheid over. 

Het is echter van essentieel belang voor de rechtszaak dat we kunnen aantonen dat jij de implantaten hebt gehad en dat je aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Daarom adviseren we om zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen waaruit zou kunnen blijken dat je de implantaten van Allergan hebt gekregen. Het staat hoe dan ook vast dat je enige bewijsstukken moet hebben om mee te kunnen doen aan de rechtszaak. 

Je zou bijvoorbeeld contact kunnen opnemen met het juridisch loket, onze vrouwenrechtswinkel (https://vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl) of met je rechtsbijstandsverzekeraar als je die hebt. Zij kunnen je adviseren over verdere stappen die je kunt nemen en je mogelijk bijstaan in het juridische proces dan wel je doorverwijzen naar een advocaat die je hierin kan bijstaan. 

De verjaring van alle schadevorderingen wordt door deze rechtszaak gestuit. Als je besluit om niet meer mee te doen, is het van belang dat je zelf gaat stuiten als je in de toekomst deze schade nog wilt vorderen. We raden je aan hierover contact op te nemen met een advocaat als je hier vragen over hebt. 

De volgende documenten zijn relevant als bewijsstukken in de Siliconenzaak, en zijn belangrijk om aan je dossier toe te voegen: 

 • Medisch dossier 
 • Bijv. huisartsenjournaal en dossier van de specialist; 
 • Correspondentie over klachten met artsen en/of specialisten; 
 • Implantatenkaart; 
 • Facturen en vergoedingen (of afwijzingen hiervan) van implantaties en explantaties, bijvoorbeeld van de zorgverzekering; 
 • Correspondentie met Allergan; 
 • Correspondentie met het ziekenhuis/de kliniek over de implantaten; 
 • Stukken die jij belangrijk vindt om met ons te delen. In ieder geval zijn alle stukken heel relevant waaruit blijkt dat je de implantaten hebt gehad, wanneer je deze hebt gekregen en/of laten verwijderen. 

Mocht je niet over al deze informatie beschikken, dan ontvangen we in ieder geval graag alle bewijsstukken die je wel in bezit hebt en in bezit kan krijgen. 

Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan zullen we op een later moment contact met je opnemen. 

Kosten

Aanmelden voor de rechtszaak kost je niets. We werken samen met alle grote rechtsbijstandverzekeraars en een procesfinancier. De procesfinancier is Financiering compensatie implantatenschade c.v.. Achter deze vennootschap staat de ervaren Redbreast Litigation Finance

Als we de zaak winnen, maar de rechter Allergan niet veroordeelt voor álle kosten van de rechtszaak, houden we een percentage van maximaal 15% in op jouw schadevergoeding. Hiervan dekken wij de kosten die wij en de procesfinancier hebben gemaakt om de zaak voor de rechter te brengen (advocaat etc.). Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dekt die deze eventuele inhouding van maximaal 15%.

Deelname is dus sowieso gratis, we houden mogelijk alleen een percentage in voor alle kosten als de rechter vindt dat Allergan niet alle kosten hoeft te betalen.

Als we de zaak verliezen, was je deelname aan de Siliconenzaak helemaal gratis.

De volledige deelnemersovereenkomst vind je hier.

Nee, we willen dat Allergan alle kosten van de rechtszaak betaalt, ook voor vrouwen zonder rechtsbijstandverzekering. Alleen als de rechter oordeelt dat Allergan niet álle kosten, zoals bijv. de advocaatkosten, hoeft te betalen, vragen we aan de rechter of we voor de proceskosten een klein deel van de schadevergoeding (maximaal 15%) mogen inhouden. Uiteindelijk bepaalt de rechter hoe groot dat deel zal zijn. Als dit minder dan 15% is, zal er ook minder worden ingehouden. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat er geen deel van de schadevergoeding wordt ingehouden.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan vergoedt de verzekering die eventuele inhouding van maximaal 15%.

Voor iedereen geldt: als we de zaak verliezen, dan was je deelname gratis.

We werken namelijk samen met rechtsbijstandverzekeraars en een procesfinancier, om dit mogelijk te maken. De procesfinancier is Financiering compensatie implantatenschade c.v.. Achter deze vennootschap staat de ervaren Redbreast Litigation Finance

Bureau Clara Wichmann en het Meldpunt Klachten zijn stichtingen zonder winstoogmerk die zich al jaren inzetten voor de rechten van vrouwen met siliconen borstimplantaten.

Als je een bijstandsuitkering hebt, heb je een inlichtingenplicht: je moet de gemeente informatie geven over je financiële situatie. Dat betekent dat je het aan de gemeente moet laten weten als je een schadevergoeding ontvangt. Als je met een bijstandsuitkering een schadevergoeding voor letselschade ontvangt, kan de gemeente de vergoeding verrekenen met de bijstandsuitkering. De gemeente kan ook beslissen om dit niet te doen. Dit verschilt per gemeente en per situatie. Daarom adviseren wij nu alvast te controleren welke regels gelden in jouw gemeente en als je de schadevergoeding krijgt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Rechtszaak

Bureau Clara Wichmann claimt een schadevergoeding bij Allergan voor het leed dat hun implantaten en tissue expanders hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een explantatie en/of reconstructie. Hierbij maakt het niet uit of je dit al hebt laten doen, of dit in de toekomst zou willen laten doen.

Hieronder vind je meer informatie over de hoogte van de schadevergoeding die we bij de rechter claimen bij Allergan. Hieronder kun je zelf uitrekenen hoe hoog de schadevergoeding is die je ontvangt als we de rechtszaak winnen, door te kijken wat voor jou van toepassing is. 

Wat?

Hoogte schadevergoeding

de kosten van explantatie van de implantaten;

€ 2.000,- per implantaat

de kosten van reconstructie na explantatie met lichaamseigen materiaal;

€ 3.300,- per borst

vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door een explantatie 

€ 1.000,- per implantaat

vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door een reconstructie

€ 1.000,- per borst

vergoeding voor de angst voor het ontwikkelen van BIA-ALCL;

€ 2.500,- minimaal
+ € 50,- per jaar dragen implantaat

vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door BIA-ALCL

€ 70.000,-

vergoeding voor het leed en de pijn veroorzaakt door ASIA / BII

€ 10.000,-


Bijvoorbeeld:
Als je twee implantaten hebt van Allergan en je zorgen maakt over het risico op BIA-ALCL en je beide implantaten wilt verwijderen (of dat al hebt gedaan) en ook een reconstructie zou willen, dan vorderen we voor jou tenminste € 17.100,-. Als je daarnaast ook nog (BII/ASIA) klachten hebt door de implantaten, dan vorderen we € 27.100,- schadevergoeding voor jou.

In principe komen alle kosten die zijn veroorzaakt door de gebrekkigheid van de borstimplantaten voor vergoeding in aanmerking. Wij zullen in overleg met de rechter over de vraag hoe deze kosten van het grote aantal slachtoffers kunnen worden vergoed. 

Zie ook de vraag hierboven: ‘Wat is de hoogte van de schadevergoeding?’.Wij verwachten in ieder geval dat het tot medio 2025 zal duren voordat wij een inhoudelijk oordeel van de rechtbank hebben.

Bekijk hier alle juridische stappen.  

Ook sturen we elke maand een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de stand van zaken. 

Als we winnen, krijgen alle benadeelde vrouwen een schadevergoeding van Allergan. Hoe hoog deze schadevergoeding is, bepaalt de rechter en zal afhangen van jouw omstandigheden. Lees hieronder meer over de hoogte van de schadevergoeding.

Als we verliezen, krijg je geen schadevergoeding en hoef je ook niets te betalen. We voeren deze zaak op no cure no pay basis.

Met de Siliconenzaak claimen we vergoeding voor alle schade die vrouwen met implantaten van Allergan lijden en hebben geleden. We vragen om een volmacht voor het geval dat de rechter vindt dat bepaalde schade alleen in een individuele zaak kan worden gevorderd.

Hiermee willen we Allergan een stap voor zijn. Allergan kan dan niet beweren dat wij geen persoonlijke schade kunnen claimen. Met jouw volmacht kunnen we tijdens of na de collectieve zaak namelijk ook voor schade opkomen waarvoor via onze collectieve zaak geen vergoeding mogelijk is.

Deze volmacht staat los van jouw wettelijke recht om niet meer mee te doen met onze zaak. Het geven van een volmacht is ook niet verplicht. Als je dit niet wilt, hoef je dit niet aan te vinken bij je aanmelding.

Wij eisen in deze rechtszaak zowel een schadevergoeding van Allergan voor het leed dat de implantaten en tissue expanders hebben veroorzaakt en zullen veroorzaken, en eisen een vergoeding voor de kosten van explantatie en/of reconstructie. Hierbij maakt het niet uit of je al een implantatie hebt laten verrichten, of dit in de toekomst zou willen laten doen. 

Omdat dit een collectieve actie is, zullen wij niet per persoon een op die persoon toegespitste schadevergoeding kunnen eisen, maar worden alle personen in categorieën ingedeeld die rekening houden met zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. Per categorie vorderen wij verschillende bedragen aan schadevergoeding. Zo komt de schadevergoeding het dichts bij de daadwerkelijk geleden schade. Voor meer informatie kijk hier: https://siliconenzaak.nl/vragen/ 

We zullen proberen zoveel mogelijk individuele schade mee te nemen in de collectieve actie. Mocht dat niet kunnen of mocht de rechtbank dat niet mogelijk achten, dan kun je schade die niet expliciet wordt afgewezen door de rechter nog zelf vorderen. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan verlies van inkomen doordat je tijdelijk niet kon werken. Of een vergoeding van de kosten voor hulp in de huishouding. Deze blijven geldig en je kunt er nog steeds aanspraak op maken.  

In dat geval zijn er nog steeds opties om je recht te halen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze vrouwenrechtswinkel, het juridisch loket, of met je rechtsbijstandsverzekeraar als je deze hebt. Zij kunnen je adviseren over verdere stappen die je kunt nemen en je mogelijk koppelen aan een advocaat die je kan bijstaan bij een juridische procedure. 

De verjaring van deze vorderingen wordt met deze rechtszaak gestuit. Als je besluit om niet meer mee te doen, is het van belang dat je zelf gaat stuiten als je in de toekomst deze schade nog wilt vorderen. We raden je aan hierover contact op te nemen met een advocaat als je hier vragen over hebt. 

Er kunnen meerdere partijen zijn die een rechtszaak willen voeren tegen Allergan, maar uiteindelijk wordt er één organisatie aangewezen als exclusieve belangenbehartiger door de rechter. Deze organisatie mag namens alle vrouwen die schade hebben geleden de rechtszaak tegen Allergan voeren. Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann de exclusieve belangenbehartiger is in deze rechtszaak. Alleen wij kunnen en mogen deze collectieve rechtszaak tegen Allergan voeren om hun ruwe en getextureerde borstimplantaten.

Alle rechtszaken die wij voeren zijn voor een verbetering van de rechtspositie van vrouwen, dat kun je lezen in onze statuten

Bureau Clara Wichmann voert dit soort rechtszaken al bijna 40 jaar, en doet dat als stichting altijd zonder winstoogmerk en het belang van vrouwen is hierin leidend. Zo voeren we hiernaast o.a. principiële rechtszaken voor vrije keuze in abortushulp, gratis anticonceptie, tegen dwangarbeid van jonge vrouwen in kloosterorde de Goede Herder, voor de ‘Afstandsmoeders’ die gedwongen hun kind af moesten staan in de vorige eeuw, en voor een versterking van de sociale rechtspositie van PGB-zorgverleners.

Op 14 februari 2024 heeft de rechtbank geoordeeld dat Bureau Clara Wichmann de exclusieve belangenbehartiger is in deze rechtszaak. Alleen wij kunnen en mogen deze collectieve rechtszaak tegen Allergan voeren om hun ruwe en getextureerde borstimplantaten. In de volgende fase van de rechtszaak zal de aansprakelijkheid van Allergan worden beoordeeld. Voordat er verder gegaan wordt met deze inhoudelijke behandeling, volgt er een tussenfase. In deze tussenfase kunnen vrouwen bij de rechtbank aangeven dat ze niet vertegenwoordigd willen worden door Bureau Clara Wichmann in de collectieve rechtszaak tegen Allergan, bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben aan een schadevergoeding of omdat ze liever zelf een individuele rechtszaak tegen Allergan beginnen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, zal nog kenbaar worden gemaakt op siliconenzaak.nl en in een landelijk dagblad.

Als je een zo’n overeenkomst hebt gekregen, is het aan jou om te beslissen of het aantrekkelijk is om direct compensatie te ontvangen of om te wachten op de uitkomst van de Siliconenzaak. Als je de overeenkomst niet ondertekent en je meedoet aan de Siliconenzaak, is er een kans op een veel hogere schadevergoeding. Het duurt wel enkele jaren voordat de uitspraak van de rechter er is, deze uitspraak kan ook negatief zijn.

Goed om te weten is dat bij het ondertekenen van de overeenkomst van Allergan op korte termijn uitkering volgt, maar dat afstand moet worden gedaan van alle andere rechten op schadevergoeding. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Als je al een procedure bij de rechter hebt gevoerd waarin schadevergoeding is gevorderd voor de gebrekkige Biocell implantaten en de rechter daarin een uitspraak heeft gedaan, dan kan je niet meer meedoen met de collectieve actie. Als er alleen een vergoeding is ontvangen voor een nieuw implantaat of Allergan een nieuw implantaat heeft betaald, dan kan je waarschijnlijk nog steeds schadevergoeding vorderen voor de overige gezondheidsschade en meedoen met de Siliconenzaak.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Als je vindt dat de hulpverlener een fout heeft gemaakt, dan kan het verstandig zijn om een stuitingsbrief te sturen waarmee je alle rechten veilig stelt. De aansprakelijkheid van de hulpverlener is niet de insteek van onze claim en wij kunnen daar in principe ook niet in algemene zin over adviseren.

Of de kosten kunnen worden verhaald op het ziekenhuis hangt af van de omstandigheden van het geval, met name van de vraag of de hulpverlener een fout heeft gemaakt. Of de kosten gedekt worden door de zorgverzekeraar, hangt af van de situatie. Als iemand klachten heeft, komen de onderzoeken in principe voor rekening van de zorgverzekeraar. Het advies is om dit na te vragen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Of je nu voor of na 15 november 2016 implantaten hebt gekregen: onze rechtszaak wordt voor jou voortgezet! 

Wat de rechtbank bepaald heeft met dit tussenvonnis is dat als je jouw implantaten na 15 november 2016 hebt gekregen, Bureau Clara Wichmann in deze rechtszaak direct al in deze procedure een schadevergoeding voor je kan vorderen. De rechtbank hanteert deze datum omdat wetgeving die het mogelijk maakt om in een collectieve zaak zoals deze voor een grote groep een schadevergoeding te vorderen van toepassing is op gebeurtenissen vanaf die datum.   

Als jij jouw implantaten voor 15 november 2016 hebt ontvangen, wordt deze zaak ook nog steeds voor jou gevoerd en is deze zaak dus ook nog steeds voor jou van belang. In deze zaak zal de rechter namelijk ook voor vrouwen die de implantaten voor 15 november 2016 hebben ontvangen, vaststellen of Allergan aansprakelijk is voor de schade. Als de rechter in deze zaak vaststelt dat Allergan aansprakelijk is, dan kan Bureau Clara Wichmann de schade daarna voor deze groep vrouwen regelen via een schikking met Allergan. Het is ook mogelijk dat de schade in een aparte rechtszaak moet worden gevorderd. Die rechtszaak gaat dan alleen over de begroting (de hoogte) van de schade. Ook in dat laatste geval zal Bureau Clara Wichmann zich hiervoor inzetten, hoewel wij natuurlijk hopen dat voor die tijd al voor deze groep vrouwen geschikt kan worden.  

Met andere woorden: of je nu voor of na 15 november 2016 implantaten hebt gekregen, deze rechtszaak gaat door voor alle vrouwen die in Nederland ruwe borstimplantaten of tissue-expanders van Allergan (of Inamed / McGhan) hebben gekregen. Voor alle vrouwen gaat de zaak de komende tijd over de vraag of Allergan aansprakelijk is. Daarna zal er vanwege de wet een (formeel) verschil ontstaan in hoe Bureau Clara Wichmann de schade kan vorderen of regelen, maar voor alle vrouwen zal Bureau Clara Wichmann zich inzetten om die schade te regelen. 

Met het tussenvonnis van 14 februari 2024 heeft de rechtbank bepaald dat alleen vrouwen die implantaten in Nederland hebben ontvangen, onder deze rechtszaak vallen. Heb jij je implantaten in het buitenland ontvangen dan raden wij je aan in de gaten te houden of in dat land ook procedures worden gestart om een schadevergoeding te krijgen.  

Het is zeker verstandig om de implantaten te bewaren als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Op deze manier kan worden aangetoond dat de implantaten daadwerkelijk zijn geplaatst en dat er recht bestaat op schadevergoeding. 

Hoewel een foto voldoende is om in het dossier op te nemen, raden we ten zeerste aan om de implantaten zelf te bewaren tot aan het einde van de rechtszaak. 

Gezondheid

Controleer het merk en type van je siliconen. Vrouwen met Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) kunnen meedoen met de rechtszaak.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.  

Om erachter te komen wat voor borstimplantaten je hebt, kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts.

Voor vrouwen die niet ziek zijn, eisen we schadevergoeding zodat zij hun implantaten eventueel preventief kunnen laten verwijderen, met een eventuele reconstructie. We eisen daarvoor de kosten van een reconstructie met lichaamseigen materiaal (lipofilling).

Verder eisen we een compensatie voor de angst om later misschien BIA-ALCL te krijgen. Met deze rechtszaak proberen we ook alle persoonlijk schade af te handelen.

Ja. We komen ook op voor vrouwen die ziek zijn geworden door het lekken en zweten van siliconen. Denk aan klachten zoals spierpijn, chronische spierontsteking, gewrichtspijn, chronische gewrichtsontsteking, vermoeidheid, concentratiestoornissen, droge mond en/of ogen, koortsachtigheid, angst en depressie enzovoort.

We claimen voor deze vrouwen schadevergoeding voor het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een eventuele explantatie of reconstructie.

Ja. We komen zowel op voor vrouwen die ziek zijn (geworden), als voor vrouwen die dat niet zijn. Voor vrouwen die ziek zijn (geworden) zullen we een andere schadevergoeding eisen.

We claimen schadevergoeding voor het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken. Daarnaast eisen we een vergoeding voor de kosten van een eventuele explantatie of reconstructie.

Het is niet de bedoeling van de Siliconenzaak en Bureau Clara Wichmann om mensen ongerust te maken. We begrijpen het als dit wel gebeurt, daarom is het goed om meer te lezen over de klachten en symptomen. Voor medische vragen kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS, met je arts of medisch specialist, zij zijn expert op dit gebied.

Bureau Clara Wichmann kan je vragen beantwoorden over de rechtszaak, dat is onze expertise, neem hier contact met ons op.

Voor medische vragen kan je hier meer lezen over klachten en symptomen. Je kunt ook contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je arts of medisch specialist.

Over Bureau Clara Wichmann

Bureau Clara Wichmann strijdt tegen het onrecht dat vrouwen steeds vaker te maken hebben met ondeugdelijke medische producten en niet serieus worden genomen in hun klachten. 

Wij komen
al bijna 40 jaar op voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, wij doen dit als stichting zonder winstoogmerk. Hier vind je meer informatie over onze andere rechtszaken. Wij vinden het kwalijk dat Allergan schadelijke borstimplantaten heeft geproduceerd, en vinden dat iedereen die deze implantaten heeft (gehad) recht heeft op schadevergoeding.

In de Siliconenzaak gaat het om Allergan (Biocell, Natrelle) borstimplantaten (McGhan, Inamed).

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.

In deze rechtszaak richten we ons op één fabrikant, namelijk Allergan. Heb jij borstimplantaten van een andere fabrikant en overweeg je een rechtszaak voor het krijgen van een schadevergoeding? Dan kun je altijd een aanvraag indienen voor een nieuwe strategische rechtszaak bij Bureau Clara Wichmann. Kijk op hier voor meer informatie.

Burea Clara Wichmann werkt in de Siliconenzaak samen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS en de Borstkankervereniging, vanwege hun expertise en ervaring op het gebied van borstimplantaten.

Lees hier meer over ons.

Helaas kunnen we je op dit moment niet helpen om een procedure te starten tegen de arts en/of het ziekenhuis dat je heeft behandeld. We hebben daarvoor niet genoeg menskracht beschikbaar. Als de zaak tegen Allergan is afgelopen, bekijken we eventuele aanvragen hiervoor.

Je kunt altijd een aanvraag indienen voor een strategische procedure. Kijk op de website van Bureau Clara Wichmann voor meer informatie.

Bureau Clara Wichmann, de Borstkankervereniging en het Meldpunt Klachten Siliconen zijn niet tegen het plaatsen van borstimplantaten, maar wel tegen het produceren van onveilige implantaten door fabrikanten. Iedereen moet zelf kunnen kiezen wat ze met hun lijf doen. Fabrikanten van medische producten zijn daarbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veilige producten.

Kan ik meedoen als..

Ja, je kunt je alvast aanmelden. Neem contact op met Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of je arts om te achterhalen welke implantaten je hebt.

In deze lijst kun je opzoeken of jouw implantaten mogelijk schadelijk zijn.

Als we de rechtszaak winnen en het blijkt dat je dan niet de implantaten hebt waar de rechtszaak over gaat, dan krijg je geen schadevergoeding.

Ja, Bureau Clara Wichmann claimt in de Siliconenzaak schadevergoeding voor iedereen die Biocell (Naturelle) borstimplantaten (McGhan, Inamed) heeft of heeft gehad.

Ja, je kunt je nog steeds aanmelden voor de Siliconenzaak. Om erachter te komen wat voor borstimplantaten je hebt, kan je het beste contact opnemen met het Meldpunt Klachten Siliconen/SVS of met je (huis)arts.

Ja, als je Biocell (Natrelle) borstimplantaten van Allergan (McGhan/Inamed) hebt gehad, kun je meedoen met de rechtszaak. Ook als je zelf al kosten hebt gemaakt voor het verwijderen, kan je meedoen en eisen wij schadevergoeding voor jou.

Wij claimen de kosten van explantatie en reconstructie bij Allergan. Voor de reconstructie eisen we het bedrag dat een reconstructie met lichaamseigen materiaal (lipofilling) kost. Bovendien moet Allergan de schade en het leed dat de implantaten hebben veroorzaakt vergoeden. Allergan heeft immers een schadelijk product op de markt gebracht.

Ja. Allergan is aansprakelijk voor de kosten van een eventuele explantatie en reconstructie, ook als je dit nu nog niet wilt laten doen.
We eisen ook een vergoeding van Allergan voor het leed dat de implantaten veroorzaken. Het lekken en zweten van siliconen zorgt voor veel problemen en gezondheidsklachten en vrouwen met getextureerde implantaten van Allergan moeten de rest van hun leven oppassen. Vanwege het risico op BIA-ALCL moeten ze hun borsten regelmatig controleren op veranderingen, en voor controle en onderzoek naar artsen en specialisten.

Ja. Om mee te doen met deze rechtszaak hoef je geen rechtsbijstandverzekering te hebben. Aanmelden is voor iedereen kosteloos.

De kosten van de rechtszaak claimen we bij Allergan. Het kan zijn dat Allergan deze kosten van de rechter niet hoeft te betalen. In dat geval vragen we aan de rechter om een klein deel van jouw schadevergoeding (maximaal 15%) af te halen, om daarmee de procesfinancier terug te betalen.

Je kunt meedoen als je in een ander land de borstimplantaten hebt ontvangen, maar wel in Nederland woont of gewoond hebt met de borstimplantaten, of als je in Nederland de borstimplantaten weer hebt laten explanteren. 

Je kunt ook meedoen als je buiten Nederland woont, maar wel in Nederland de borstimplantaten hebt ontvangen en/pf de explantatie in Nederland bent ondergaan of in Nederland hebt gewoond met de implantaten.

Het wel of niet hebben van de Nederlandse nationaliteit is niet relevant. Het gaat erom of je in Nederland woont of hebt gewoond met de implantaten of in Nederland de implantatie of explantatie hebt laten uitvoeren.

Een antwoord op deze vraag vereist meer informatie over de situatie. Neem contact op met siliconenzaak@clara-wichmann.nl voor overleg.