Siliconenzaak
door Bureau Clara Wichmann

Over de zaak

We zijn met 60.000

In Europa zijn Biocell borstimplantaten van de fabrikant Allergan (McGhan/Inamed) sinds december 2018 verboden. Dit verbod heeft twee redenen. Ten eerste kunnen deze implantaten een zeldzame vorm van lymfeklierkanker (BIA-ALCL) veroorzaken. Vrouwen met dit type implantaten lopen maar liefst 466 keer meer risico op deze ziekte. Bovendien kunnen de implantaten gaan lekken of zweten. Hierdoor krijgen vrouwen last van hun gezondheid.

In Nederland hebben ongeveer 60.000 vrouwen Biocell implantaten. Tientallen van hen hebben inmiddels BIA-ALCL gekregen. Allergan laat deze vrouwen in de kou staan. Ook vrouwen die niet ziek zijn, maar wel van hun gevaarlijke implantaten af willen, moeten dit zelf betalen.

Bureau Clara Wichmann komt voor al deze vrouwen op. Via een collectieve rechtszaak eisen we schadevergoeding van Allergan. Andere organisaties, waaronder het Meldpunt Klachten Siliconen en de Borstkankervereniging, doen met ons mee. Jij ook? Meld je aan voor de rechtszaak, want samen staan we sterk!

Hoe verloopt de rechtszaak?

Op 1 december 2021 hebben we Allergan aansprakelijk gesteld. We hebben verzocht dat Allergan alle schade vergoedt die vrouwen door Biocell implantaten hebben opgelopen. Als Allergan dat weigert, zal Bureau Clara Wichmann een dagvaarding uitbrengen. Allergan moet daar vervolgens op reageren met een verweer.

Deze dagvaarding is openbaar en staat op deze website en op die van www.rechtspraak.nl. Andere partijen hebben dan drie maanden de tijd om ook een dagvaarding uit te brengen. Mocht dat gebeuren, dan bepaalt de rechter welke partij de benadeelde vrouwen het beste kan vertegenwoordigen. 

De zaak tegen Allergan is ingewikkeld. We verwachten daarom dat het ongeveer twee jaar zal duren voordat de rechtbank een uitspraak doet.

Na een inhoudelijke behandeling van de zaak en eventueel één of meer zittingen, zal de rechter uitspraak doen. In deze uitspraak kan de rechter de vordering van Bureau Clara Wichmann afwijzen of toewijzen. Als de rechter de vordering toewijst, dan zal de rechter bepalen hoeveel schadevergoeding Allergan aan alle vrouwen moet betalen. 

Wat gebeurt er na de uitspraak van de rechter?

De rechter kan onze eis (gedeeltelijk) afwijzen of toewijzen. Bij een toewijzing zal de rechter bepalen hoeveel schadevergoeding Allergan aan alle vrouwen moet betalen. 

Als we winnen, ontvang je dus een schadevergoeding van Allergan. Hoe hoog deze schadevergoeding is, bepaalt de rechter en zal afhangen van jouw omstandigheden.  

Als we verliezen, hoef je niets te betalen. We voeren deze zaak op no cure no pay basis.

Is een rechtsbijstandsverzekering verplicht?

Om mee te doen met deze rechtszaak hoef je geen rechtsbijstandverzekering te hebben. Aanmelden is voor iedereen kosteloos.

De proceskosten claimen we bij Allergan. Het kan zijn dat Allergan deze kosten van de rechter niet hoeft te betalen. In dat geval vragen we aan de rechter om een klein deel van jouw schadevergoeding (maximaal 15%) af te halen, om daarmee de procesfinancier terug te betalen.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Bij een aanmelding bij ons vóór 31 december 2022 vergoedt de verzekering de kosten en ontvang jij jouw volledige schadevergoeding. Je mag zelf aan je rechtsbijstandsverzekering doorgeven dat je meedoet met deze zaak, maar dat hoeft niet.

Wat zijn de juridische stappen in de siliconenzaak?

December 2021

De aansprakelijkstelling:

Hiermee stelden we Allergan aansprakelijk voor de schade die is en wordt geleden door hun gebrekkige implantaten. Hierdoor weet Allergan dat wij ze verantwoordelijk houden voor deze schade. Ook is hiermee de verjaring gestopt;

December 2021

Maart 2022

De reactie op de aansprakelijkstelling,

In dit geval van Allergan. Hiermee laat Allergan weten wat zij vinden van het feit dat wij ze verantwoordelijk houden voor de schade. Als Allergan het hiermee (gedeeltelijk) eens was, hadden we hierna met hun in overleg kunnen gaan over het uitkeren van schadevergoedingen zonder dat we eerst naar de rechter moeten.

Allergan heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de schade.
Dit zijn ze wel, daarom zetten we nu stap 3;

Maart 2022

Juni – december 2022

De dagvaarding:

Dit is een formeel juridisch document, wat we naar Allergan en vervolgens naar de rechtbank sturen en waarmee de rechtszaak bij de rechter officieel begint. Omdat dit een collectieve rechtszaak is, is deze dagvaarding openbaar (natuurlijk zonder namen en gegevens van de gedupeerden). Na het uitbrengen van de dagvaarding krijgen andere stichtingen of verenigingen drie maanden de tijd om eventueel ook een dagvaarding uit te brengen;

Juni – december 2022

2023

De conclusie van antwoord:

Dit is het formeel juridische document waarin Allergan hun verweer (of verdediging) opschrijft. Dit sturen zij naar de Rechtbank en aan (de advocaat van) Bureau Clara Wichmann, als vertegenwoordiger voor alle gedupeerden;

2023

2023

Ontvankelijkheid en “Exclusieve Belangenbehartiger”:

De rechter onderzoekt of Bureau Clara Wichmann het meest geschikt is om alle vrouwen te vertegenwoordigen, als exclusief belangenbehartiger. De expertise en ervaring van de bestuurders en de (andere) werkzaamheden van Bureau Clara Wichmann worden daarbij bekeken. Daarnaast kijkt de rechter of Bureau Clara Wichmann gesteund wordt door de gedupeerden. Vandaar dat het belangrijk is dat vrouwen zich aanmelden op siliconenzaak.nl;

2023

2023-2024

De inhoudelijke behandeling:

Alle argumenten die van belang zijn in de zaak zullen in deze fase worden behandeld door de rechter. Deze zaak is ingewikkeld, dus de inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk lang duren. Er zullen waarschijnlijk meerdere zitting plaatsvinden waarin Bureau Clara Wichmann en Allergan hun standpunten bij de rechter kunnen toelichten. Ook zullen er in deze fase extra schriftelijke stukken worden uitgewisseld. In deze stukken kunnen Bureau Clara Wichmann en Allergan op elkaar reageren. De rechter kan tijdens deze fase opdrachten aan partijen geven en/of beslissingen nemen over onderdelen van de zaak. Deze beslissingen worden vastgelegd in een tussenvonnis. Ook kan de rechter getuigen of deskundigen horen;

2023-2024

2025

Uitspraak:

De Rechtbank heeft, na alle schriftelijke documenten en de verhalen bij de zitting(en) goed te hebben overdacht, een besluit genomen over de siliconenzaak. In de uitspraak staat dit besluit en alle overdenkingen die de Rechtbank hierin heeft gedaan;

2025

Hoger Beroep:

Als Bureau Clara Wichmann of Allergan het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan zij in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof in Amsterdam. Een nieuwe rechter gaat dan de zaak opnieuw bekijken.