Menu

Juridische stappen

Wat zijn de juridische stappen in de siliconenzaak?

December 2021

De aansprakelijkstelling:

Hiermee stelden we Allergan aansprakelijk voor de schade die is en wordt geleden door hun gebrekkige implantaten. Hierdoor weet Allergan dat wij ze verantwoordelijk houden voor deze schade. Ook is hiermee de verjaring gestopt;

December 2021

Maart 2022

De reactie op de aansprakelijkstelling,

In dit geval van Allergan. Hiermee laat Allergan weten wat zij vinden van het feit dat wij ze verantwoordelijk houden voor de schade. Als Allergan het hiermee (gedeeltelijk) eens was, hadden we hierna met hun in overleg kunnen gaan over het uitkeren van schadevergoedingen zonder dat we eerst naar de rechter moeten.

Allergan heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de schade.
Dit zijn ze wel, daarom zetten we nu stap 3;

Maart 2022

Juni – december 2022

De dagvaarding:

Lees hier onze dagvaarding tegen Allergan. Dit is een formeel juridisch document, wat we naar Allergan en vervolgens naar de rechtbank sturen en waarmee de rechtszaak bij de rechter officieel begint. Omdat dit een collectieve rechtszaak is, is deze dagvaarding openbaar (natuurlijk zonder namen en gegevens van de gedupeerden). Na het uitbrengen van de dagvaarding krijgen andere stichtingen of verenigingen drie maanden de tijd om eventueel ook een dagvaarding uit te brengen;

Juni – december 2022

2023

De conclusie van antwoord:

Dit is het formeel juridische document waarin Allergan hun verweer (of verdediging) opschrijft. Dit sturen zij naar de Rechtbank en aan (de advocaat van) Bureau Clara Wichmann, als vertegenwoordiger voor alle gedupeerden;

2023

2023-2024

Ontvankelijkheid en “Exclusieve Belangenbehartiger”:

De rechter onderzoekt of Bureau Clara Wichmann het meest geschikt is om alle vrouwen te vertegenwoordigen, als exclusief belangenbehartiger. De expertise en ervaring van de bestuurders en de (andere) werkzaamheden van Bureau Clara Wichmann worden daarbij bekeken. Daarnaast kijkt de rechter of Bureau Clara Wichmann gesteund wordt door de gedupeerden. Vandaar dat het belangrijk is dat vrouwen zich aanmelden op siliconenzaak.nl. Op 14 februari 2024 oordeelde de rechtbank Amsterdam in een tussenvonnis dat Bureau Clara Wichmann mag opkomen voor alle vrouwen in Nederland met Allergan implantaten.

De inhoudelijke behandeling:

Alle argumenten die van belang zijn in de zaak zullen in deze fase worden behandeld door de rechter. Deze zaak is ingewikkeld, dus de inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk lang duren. Er zullen waarschijnlijk meerdere zitting plaatsvinden waarin Bureau Clara Wichmann en Allergan hun standpunten bij de rechter kunnen toelichten. Ook zullen er in deze fase extra schriftelijke stukken worden uitgewisseld. In deze stukken kunnen Bureau Clara Wichmann en Allergan op elkaar reageren. De rechter kan tijdens deze fase opdrachten aan partijen geven en/of beslissingen nemen over onderdelen van de zaak. Deze beslissingen worden vastgelegd in een tussenvonnis. Ook kan de rechter getuigen of deskundigen horen;

2023-2024

2025

Uitspraak:

De Rechtbank heeft, na alle schriftelijke documenten en de verhalen bij de zitting(en) goed te hebben overdacht, een besluit genomen over de siliconenzaak. In de uitspraak staat dit besluit en alle overdenkingen die de Rechtbank hierin heeft gedaan;

2025

Hoger Beroep:

Als Bureau Clara Wichmann of Allergan het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan zij in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof in Amsterdam. Een nieuwe rechter gaat dan de zaak opnieuw bekijken.

Wat kost het om mee te doen?
Of heb je andere vragen?


Lees hier alle veelgestelde vragen

Ben jij 1 van de 60.000? Dan hebben we je nu nodig.

Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sterker we staan. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook de duizenden andere vrouwen met deze implantaten.

Check hier of jij Allergan implantaten hebt en doe mee. Dan strijden wij voor jouw schadevergoeding.