Menu

Tussenvonnis

Op 1 mei 2024 heeft de rechtbank opnieuw een tussenvonnis gewezen in de Siliconenzaak. Daarin heeft de rechtbank een termijn van twee maanden vastgesteld waarin vrouwen die vallen in de zogeheten ‘nauw omschreven groep’ aan de rechtbank kunnen laten weten dat zij niet gebonden willen worden door de uitkomst van de Siliconenzaak. 

Nauw omschreven groep
De nauw omschreven groep bestaat uit alle vrouwen die in Nederland een behandeling hebben gehad ter plaatsing (implantatie) van getextureerde implantaten van Allergan die op of na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht.  

Opt-out periode
Deze periode van twee maanden, die loopt van 15 mei tot 15 juli, wordt de ‘opt-out periode’ genoemd. Vrouwen kunnen gedurende deze twee maanden aangeven dat zij niet meer mee willen doen met de Siliconenzaak door een zogeheten ‘opt-out’ verklaring uit te brengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat ze geen behoefte hebben aan een schadevergoeding of omdat ze liever zelf een individuele rechtszaak tegen Allergan beginnen.

Let op: de consequenties van het uitbrengen van een opt-out verklaring zijn groot:
je mag dan bijvoorbeeld ook niet meer meedoen aan een andere collectieve actie tegen Allergan op grond van dezelfde gebeurtenis(sen). Op de Siliconenzaakwebsite geven we meer informatie over de opt-out en opt-in periode, en leggen we uit wat de verdere gevolgen van het uitbrengen van een opt-out verklaring zijn. 
 

Vervolg
In het tussenvonnis heeft de rechtbank partijen verder een termijn tot 14 augustus 2024 gegeven voor het beproeven van een schikking. Na afloop van die termijn begint de inhoudelijke fase. Allergan wordt dan in staat gesteld een inhoudelijke conclusie van antwoord in te dienen.  

De rechtbank heeft voorlopig de week van 9 december 2024 gereserveerd voor een tweede zitting.” 

Hoe weet ik onder welke groep ik val?

Als je vóór 15 november 2016 een operatie ter implantatie van jouw Allergan implantaten hebt ondergaan, val je hoe dan ook in de WCAM-groep. In dat geval zijn jouw implantaten immers vóór 15 november 2016 in het verkeer gebracht.  

Als je op of na 15 november 2016 een operatie ter implantatie van jouw Allergan implantaten hebt ondergaan, val je mogelijk in de WAMCA-groep. Daarvoor is doorslaggevend of jouw implantaten op of na 15 november 2016 ‘in het verkeer zijn gebracht.’ Hoewel Bureau Clara Wichmann had voorgesteld dat de rechtbank voor dat criterium zou aansluiten bij de datum van de behandeling ter plaatsing (implantatie) van de implantaten, heeft de rechtbank ons voorstel op dit punt helaas afgewezen.  

Om erachter te komen of jouw implantaten na 15 november 2016 in het verkeer zijn gebracht, kan je contact opnemen met Bureau Clara Wichmann en de unieke nummers die staan vermeld op de implantaatkaart die bij de operatie ter implantatie is verstrekt doorgeven. Bureau Clara Wichmann zal vervolgens bij Allergan achterhalen wanneer deze implantaten in het verkeer zijn gebracht.  

Wat staat mij nu te doen?

We begrijpen dat het tussenvonnis veel vragen bij je oproept en om die reden hebben we een beslisboom gemaakt. Zo kun je snel achterhalen wat jou nu te doen staat. 
Klik hier om het bestand te openen.

Contact

Heb je vragen over het tussenvonnis of wil je iemand van Bureau Clara Wichmann spreken? Je kunt ons telefonisch en via de mail bereiken.

T: 06-83189928
E: siliconenzaak@clara-wichmann.nl

Bereikbaarheid

Dinsdag: 12:30 – 16:00 uur

Donderdag: 10:00 – 14:00 uur

Ben jij 1 van de 60.000? Dan hebben we je nu nodig.

Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sterker we staan. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook de duizenden andere vrouwen met deze implantaten.

Check hier of jij Allergan implantaten hebt en doe mee. Dan strijden wij voor jouw schadevergoeding.