Siliconenzaak
door Bureau Clara Wichmann

Volmacht

Ik verleen hierbij een exclusieve volmacht aan Bureau Clara Wichmann, met recht van substitutie, om mij te vertegenwoordigen met betrekking tot alle vorderingen terzake van of samenhangend met de macrogetextureerde borstimplantaten die door Allergan of aan haar gelieerde entiteiten in het verkeer zijn gebracht.

Bureau Clara Wichmann mag voor mij in en buiten rechte alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Allergan te bewegen mijn vordering(en) te voldoen. Met deze volmacht kan zij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – namens mij een of meer vorderingen instellen, processtukken en andere documenten (laten) opstellen, ondertekenen en een executoriale titel verkrijgen en/of executeren, een schikking treffen, mij vertegenwoordigen in een collectieve actie, een opt-out verklaring uitbrengen in een collectieve actie of bij een collectieve schikking en/of namens mij gegevens over mijn implantaten en de vergoeding daarvan opvragen bij partijen die daar mogelijk over beschikken.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.