Menu

Voorwaarden van deelname

Deelnemersovereenkomst

Ik neem deel aan de collectieve actie van Bureau Clara Wichmann (de “Stichting”) tegen Allergan (de “Collectieve Actie”) en geef de Stichting exclusief opdracht om mijn belangen als gedupeerde te behartigen.

 

Mijn belangen als deelnemer

 

Door deelname ben ik als deelnemer betrokken bij de Collectieve Actie. Ik kan alleen deelnemen als ik één of meer getextureerde borstimplantaten van Allergan (McGhan/INAMED) heb of heb gehad. Kijk hier voor welke borstimplantaten in deze Collectieve Actie schadevergoeding wordt gevorderd.

 

De Stichting behartigt mijn belangen door het voeren van de Collectieve Actie en daarmee samenhangende juridische procedures en/of schikkingsonderhandelingen met als doel het verkrijgen van een schadevergoeding ten behoeve van alle gedupeerden.

 

Gedupeerden met BIA-ALCL

 

De Stichting vordert schadevergoeding voor gedupeerden die getextureerde borstimplantaten van Allergan (McGhan/INAMED) hebben of hebben gehad en daardoor zijn gediagnostiseerd met Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL).

 

Voor deze gedupeerden vordert de Stichting:

 

 • De kosten van explantatie van de borstimplantaten, voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • De kosten van implantatie van de borstimplantaten of reconstructie van de borst(en), voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • Immateriële schadevergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door de implantaten en de ziekte;
 • Een verklaring voor recht en schadevergoeding op te maken bij staat voor alle overige schade die door een gedupeerde is geleden ten gevolge van de implantaten en de ziekte.

 

Angst voor het ontwikkelen van BIA-ALCL

Daarnaast vordert de Stichting schadevergoeding voor gedupeerden die getextureerde borstimplantaten van Allergan (McGhan/INAMED) hebben of hebben gehad en die (nog) geen BIA-ALCL hebben gekregen. voor deze gedupeerden vordert de Stichting:

 

 • De kosten van explantatie van de borstimplantaten, voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • De kosten van implantatie van de borstimplantaten of reconstructie van de borst(en), voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • Immateriële schadevergoeding voor het leed dat wordt veroorzaakt door de angst om ziek te worden van de implantaten.

 

Gedupeerden met het ASIA-syndroom

Tot slot vordert de Stichting schadevergoeding voor gedupeerden die getextureerde borstimplantaten van Allergan (McGhan/INAMED) hebben of hebben gehad en daardoor systematische klachten hebben ontwikkeld die in verband worden gebracht met Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants (ASIA- syndroom). Andere namen voor het ASIA-syndroom zijn: siliconosis, Silicone Implant Incompatibility Syndrome (SIIS), Schoenfeld’s syndrome en Breast Implant Illness (BII). Systemische klachten omvatten onder meer klachten behorend bij auto-immuunziekten, zoals myalgie (spierpijn), myositis (chronische spierontsteking), artralgie (gewrichtspijn),   artritis   (chronische gewrichtsontsteking), en moeheid/malaise. Daarnaast kunnen concentratiestoornissen (vergeetachtigheid), sicca (droge mond/droge ogen), en pyrexie (koortsachtigheid) optreden.

 

voor deze gedupeerden vordert de Stichting:

 

 • De kosten van explantatie van de borstimplantaten, voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • De kosten van implantatie van de borstimplantaten of reconstructie van de borst(en), voor zover dit niet is vergoed door een zorgverzekeraar;
 • Immateriële schadevergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door de implantaten en de klachten;
 • Een verklaring voor recht en schadevergoeding op te maken bij staat voor alle overige schade die door een gedupeerde is geleden ten gevolge van de implantaten en de klachten.

 

Kosten

Om deze Collectieve Actie te kunnen voeren, ontvangt de Stichting financiering van procesfinancier Redbreast (de “Financier”) en rechtsbijstandorganisaties Centraal Beheer, Interpolis, Avero, FBTO, Hema, Inshared, en anderen (de “Rechtsbijstandorganisaties”). Dit heeft de volgende consequenties voor mij als deelnemer.

 

Rechtsbijstandsverzekering

 

Als ik recht heb op dekking van een rechtsbijstandsverzekering van een Rechtsbijstandorganisatie, is deelname aan de Collectieve Actie zowel bij succes als bij geen succes kosteloos. Ik ontvang dan de volledige door de rechter of bij schikking aan mij toegewezen schadevergoeding.

 

Om recht te hebben op dekking van deze Rechtsbijstandorganisaties, dien ik mij vóór of uiterlijk op 31 maart 2023 aan te melden.

 

Om recht te hebben op dekking van Centraal Beheer, Interpolis, Avero, FBTO, BEX, Hema of Inshared, hoef ik mij niet voor een bepaalde datum aan te melden.

 

Na aanmelding geeft de Stichting de door mij ingevulde polisgegevens door aan mijn Rechtsbijstandorganisatie. Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk om ook zelf aan de Rechtsbijstandorganisatie door te geven dat ik mij wil aansluiten bij de Collectieve Actie van Bureau Clara Wichmann tegen Allergan.

 

Het is aan de Rechtsbijstandorganisatie om op basis van mijn polis te bepalen of ik recht heb op dekking en dus kosteloos kan meedoen. Als de Rechtsbijstandorganisatie oordeelt dat ik geen recht heb op dekking, dan kan ik nog steeds deelnemen aan de Collectieve Actie, maar zijn de voorwaarden van toepassing die hierna zijn weergegeven onder het kopje “Geen rechtsbijstandsverzekering”.

 

Geen rechtsbijstandsverzekering

 

Als ik geen rechtsbijstandsverzekering heb of geen recht heb op dekking, dan voert de Stichting de zaak voor mij met behulp van financiering van een externe procesfinancier op basis van no-cure-no-pay. De procesfinancier heeft dan recht op maximaal 15% van de bij vonnis of schikking aan mij toegewezen schadevergoeding. door deel te nemen aan de actie, stem ik hiermee in.

 

Het percentage dat ik van mijn schadevergoeding dien af te dragen kan lager uitvallen dan 15% en zelfs 0 (nul) worden indien en voor zover in een schikking en/of door de rechter wordt bepaald dat de kosten en financieringskosten van de Stichting door Allergan moeten worden betaald. Dit is vanzelfsprekend de inzet.

 

Ik ben nooit meer dan 15% van de aan mij toegekende schadevergoeding verschuldigd. Indien de Stichting voor mij geen schadevergoeding realiseert, dan ben ik niets aan de Stichting verschuldigd. Ik krijg dus nooit een rekening voor deze zaak.

 

Herroeping en opzegging

 

Ik kan mijn instemming met de deelnemersovereenkomst tot 14 dagen nadat de Stichting mijn aanmelding heeft ontvangen kosteloos herroepen. Daarna kan ik de deelnemersovereenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Als ik (mede) dankzij de inspanningen van de Stichting enige schadevergoeding van Allergan ontvang voor de gebeurtenissen en handelingen van Allergan zoals die in de Collectieve Actie aan de orde worden gesteld, ben ik ondanks de opzegging nog wel de overeengekomen kostenvergoeding verschuldigd. Herroeping of opzegging geschiedt per e-mail aan siliconenzaak@clara-wichmann.nl. De Stichting verzendt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze deelnemersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Ben jij 1 van de 60.000? Dan hebben we je nu nodig.

Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sterker we staan. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook de duizenden andere vrouwen met deze implantaten.

Check hier of jij Allergan implantaten hebt en doe mee. Dan strijden wij voor jouw schadevergoeding.